Ocenění “Logistický projekt roku 2022”

Cenu České logistické asociace za vítězný projekt národního kola soutěže „Logistický projekt roku 2022“ si odnáší společnost HOPI s.r.o.

Projekt „Nestlé 2020+“ je příkladem řešení optimalizace distribuční logistiky pro region CEE s cílem dosažení růstu ekonomické efektivity a celkové kvality služby při současném snižování negativních dopadů logistické služby na životní prostředí.

Společnost HOPI je česká rodinná firma, která úspěšně působí na trhu od roku 1992. (více…)

GXO v partnerství s logistickými asociacemi v ČR, Polsku a Rumunsku

VARŠAVA, Polsko, 16. května, 2022 — GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), největší světový výhradní poskytovatel smluvní logistiky dnes oznámil uzavření strategických partnerství s polskou organizací Supply Management Leaders, Českou logistickou asociací a usiluje o podobnou dohodu s organizací Arilog v Rumunsku.

„Tato partnerství jsou pro nás obrovskou příležitostí podělit se o naše znalosti z oblasti logistiky a představit osvědčené postupy prostřednictvím průmyslových konferencí a workshopů, prohlídek našich logistických center či výuky ve školách,“ řekl Jean Luc Bessade, výkonný ředitel GXO pro střední a východní Evropu. “Naši odborníci na logistiku si vyměňují názory, zkušenosti a znalosti v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce s dalšími experty v tomto odvětví. Jsme tedy potěšeni, že můžeme být součástí tohoto produktivního a vzájemně prospěšného vztahu.” (více…)

Vysoká škola ŠKODA AUTO

Vysoká škola ŠKODA AUTO má 6 nových držitelů logistických certifikátů.

V pondělí 2. 5. 2022 proběhlo na ŠKODA AUTO Vysoké škole slavnostní předání logistických certifikátů, jež škola úspěšným studentům a absolventům vydává pod záštitou České logistické asociace.

Po COVID době, kdy se tento akt pořádal na online platformě, jsme se vrátili po 18 měsících k osobnímu setkání a slavnostnější atmosféře. Certifikáty byly studentům předány z rukou zástupců ŠKODA AUTO Vysoké školy, logistiky ŠKODA AUTO a.s. a České logistické asociace z.s. (více)

Konference ČLA – Dodavatelské řetězce v podmínkách nové reality

Dne 7. dubna 2022 proběhla konference členů České logistické asociace.

Jak se již stalo zvykem v posledních letech, doplnění o kulatý stůl s moderovanou diskuzí na téma „Dodavatelské řetězce v podmínkách nové reality“ bylo atraktivním benefitem členského setkání, stejně tak jako úvodní prezentace „Kompletní logistika pod jednou střechou,“ obchodní manažerky MD logistika, paní Kateřiny Kačírkové.

Zkušení panelisté a logističtí matadoři Ing. Robert Kuchar, generální ředitel, MD logistika; Mgr. Martin Piškanin, člen dozorčí rady, HOPI; Ing. Jaroslav Žlábek, generální ředitel, Toyota MH ČR; Ing. Marek Vinš, KLog VŠE; Ing. Martin Šumera, partner, Space Brokers, pod vedením moderátora Ing. Miroslava Rumlera, viceprezidenta ČLA, jednatele Reliant s.r.o., diskutovali s přítomnými zástupci členských společností o dostatečnosti naší stávající infrastruktury, personálním zajištění, technologické vyspělosti a připravenosti státního i soukromého sektoru. (více…)

Logistika 2021+

Logistika 2021+

Studie České logistické asociace

o změnách v logistice, dodavatelském řetězci i celé společnosti po skončení globální pandemie.

Studie, kterou Česká logistická asociace volně navazuje na předchozí Studii 2020+ přináší na základě dotazníkového šetření mezi členskými firmami odpovědi na další aktuální okruhy otázek.  

Předmětem zájmu v rámci této studie bylo především zjištění toho, jak postupně eskalující narušení dodavatelského řetězce se všemi jeho důsledky na globální trh ovlivnilo realizaci změn ve struktuře konkrétních firem i v rámci vztahů mezi těmito firmami. (více…)

Ropný trojlístek

Aktuální reakcí na extrémní růst ceny benzínu a nafty, zaznamenaný od začátku války na Ukrajině, je vládní soubor opatření, tzv. ropný trojlístek, kdy vláda připravuje tři konkrétní návrhy řešení. 

Prvním je návrh novely zákona o silniční dani, která by měla zrušit silniční daň u vozidel do 12 tun pro zdaňovací období 2022.
Druhým opatřením je novela zákona o ochraně ovzduší – zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do pohonných hmot za cílem zlevnění ceny nafty a benzínu.

Třetím opatřením je kontrola marží u distributorů a prodejců pohonných hmot. (více…)

Program podpory rozvoje překladišť kombinované dopravy

Program podpory rozvoje překladišť kombinované dopravy v novém programovém období.

V září 2021 zahájila Česká republika notifikační proces s Evropskou komisí k prodloužení veřejné podpory pro výstavbu a modernizaci překladišť kombinované dopravy v ČR. Dne 3. března 2022 schválila Evropská komise rozhodnutí „Státní podpora SA.100031 (2021/N) – Česká republika – „Znovuzavedení režimu podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“. (více…)

Podporujeme Ukrajinu

Česká logistická asociace z.s. se připojila k vlně podpory válkou zasažené Ukrajiny.

Děkuje zároveň nejenom členským společnostem, které nabízejí svou materiální pomoc, dopravcům, kteří nabízejí své volné kapacity, ale i jednotlivcům, kteří se angažují v pomoci při překonávání následků způsobených touto válkou.

Přidáváme konkrétní příklady pomoci společností MD logistika a HOPI CZ. (více…)

ZetesChronos – optimalizace doručovacích procesů

Brusel (Belgie) 1. února 2022 – D’Ieteren Automotive, distributor značek koncernu Volkswagen, hledala důvěryhodného partnera, který by optimalizoval její přepravní procesy a připravil je na budoucí rozvoj.
Díky implementaci řešení ZetesChronos pro optimalizaci doručovacích procesů je nyní distribuce digitalizována, což umožňuje efektivní provoz a úplnou dohledatelnost v reálném čase. (více…)

Vysoká škola logistiky získala prestižní mezinárodní akreditaci cELog

Vysoká škola logistiky splnila požadované podmínky a získala prestižní mezinárodní akreditací cELog, kterou jí udělila Evropská logistická asociace. Vysoká škola logistiky tak může úspěšným absolventům navazujícího magisterského studijního programu Logistika udělit mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc v úrovni Master bez nutnosti absolvování dalších kurzů a zkoušek. Mezinárodní certifikát vydává přímo Evropská logistická asociace v Bruselu prostřednictvím České logistické asociace z.s., Praha.