Vzniká online kurz udržitelné logistiky „poslední míle”

S potěšením oznamujeme zahájení projektu SUSMILE (“Successful online learning for sustainable last mile logistics”), dvouletého strategického partnerství financovaného v rámci programu ERASMUS+. V partnerství je zapojeno osm institucí ze čtyř evropských zemí, včetně České logistické asociace a Národního vzdělávacího fondu z České republiky. Cílem projektu je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání pomocí vytvoření efektivních inkluzivních vzdělávacích nástrojů, materiálů, zdrojů a metodiky v oblasti udržitelné logistiky „poslední míle”.
Projekt koordinuje Baskický klastr mobility a logistiky (Asociacion cluster de movilidad y logistica de Euskadi) a financování z prostředků Evropské komise je realizováno prostřednictvím španělské Národní agentury pro mezinárodní vzdělávání (ServicioEspañol para la Internacionalizaciónde la Educación – SEPIE). Výsledkem projektu bude otevřený eLearningový kurz neboli MOOC (Massive Open Online Course), který bude integrovat vysoce kvalitní digitální eLearningové zdroje pro učitele a lektory v oblasti logistiky. Tento kurz jim umožní vyučovat online formou nové praktické a inovativní koncepty v oblasti udržitelného doručování na poslední míli.
Co činí tento projekt zvláště důležitým zejména nyní v době pandemie? Vzdělavatelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání čelili mnohým výzvám souvisejícím s přechodem na distanční výuku. Napříč Evropou i různými obory se potýkali s nedostatkem vhodných a uzpůsobených nástrojů a výukových materiálů. Sektor dopravy a logistiky je zároveň velmi senzitivní ke změnám vyvolaným pandemií, zejm. v oblasti doručování na poslední míli,a to v souvislosti s nárůstem nakupování online (e-commerce).
Vzdělávací kurz SUSMILE bude obsahovat následující inovativní zdroje a nástroje:
Mezioborové konsorcium projektu SUSMILE čítá 8 multidisciplinárních partnerů včetně odbornýchasociací, vzdělavatelů, výzkumných a konzultačních organizací ze Španělska, Francie, Itálie a České republiky. Partneři budou systematicky spolupracovat, využívat inovativní metodyvčetně testování vytvořených materiálů a pořádání multilaterálních workshopů v každé ze zúčastněných zemí.
V projektu jsouzapojeny následující instituce:
- Asociacion cluster de movilidad y logistica de Euskadi (Španělsko) – koordinátor
- Associationpourledeveloppement de la formationprofessionnelledans les transports – AFT (Francie)
- Cisita Parma scarl (Itálie)
- Česká logistická asociace – ČLA (Česká republika)
- IKASPLAY (Španělsko)
- Fondazioneistitutosuitrasporti e la logistica – ITL (Itálie)
- Národní vzdělávací fond – NVF (Česká republika)
- PROSPEKTIKER (Španělsko)
Dále bude k úspěchu projektu napomáhat i devět škol a vzdělávacích institucí, které se budou podílet zejména na testování vzdělávací hry zapojením svých studentů:
- CIFP Repélega LHII (Španělsko)
- Fondazione ITS Piacenza (Itálie)
- IES Plaiaundi BHI (Španělsko)
- IlSestanteRomagna SRL (Itálie)
- Lanbide (Španělsko)
- NETINVET Network (EU)
- General InspectionforEducation, Sport and Research– Francouzské ministersto školství (Francie)
- Vysoká škola logistiky (Česká republika)
- ZabalburuIkastetxea (Španělsko)
V následujících týdnech bude spuštěna webová stránka projektu, kde budou průběžně zveřejňovány další informace.