Již čtyři české vysoké školy jsou akreditované v programu Evropské logistické asociace a Národní certifikační rady s názvem candidate cELOG

 

  • VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v Praze, Katedra logistiky

     https://klog.vse.cz