NOVINKY Z OBLASTI CERTIFIKACE EVROPSKÝ LOGISTIK

 

   • Již pět vysokých škol z České a Slovenské republiky je akreditováno v programu Evropské logistické asociace a Národní certifikační rady s názvem candidate cELOG.
   • VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v Praze
   • VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ České Budějovice
   • VYSOKÁ ŠKOLA ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
   • VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., Přerov
   • TECHNICKÁ UNIVERZITA Košice, fakulta BERG

  ………………………………………………………………………………………………………………….

Naše akreditované vysoké školy úspěšně pokračují v absolventských certifikacích i prodlužování svých akreditací podle studijních programů.

V letošním roce 2021 Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice prodloužila svou akreditaci a posílila výuku základních teoretických předmětů v magisterském studijním programu LOGISTIKA.
Jeho cílem je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec, tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhnovat jejich optimalizace.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze je po Vysoké škole Škoda Auto, o.p.s. a českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické třetí českou akreditovanou vzdělávací institucí, která získala akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

Program je určen pro absolventy, kteří úspěšně dokončili studia se zaměřením na logistiku a splnili stanovená kritéria.

 • Slavnostní předání evropských certifikátů ELA

Slavnostní předávání certifikátů proběhlo v rámci DNE ČESKÉ LOGISTIKY, který se konal 11. dubna 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze ve Vencovského aule.

Úspěšným absolventům certifikáty předali Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., president ČLA, Ing. Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady a vicepresident ČLA a Doc. Ing. JUDr. Radek Novák, CSc., vedoucí Katedry logistiky, VŠE.

Česká logistická asociace, z. s. (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) úspěšné prokračují v programu certifikačních řízení logistických profesionálů v České republice. Program certifikace ELA je řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným ze zástupců z členských zemí ELA.

Letošní cELOG certifikovaní absolventi VŠE

Čerství držitelé certifikátů EJLOG a ESLOG

 

Certifikaci lze získat v jedné ze dvou kategorií, které se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska jejich současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí
o EJlog – European Junior Logistician
o ESlog – European Senior Logistician
Certifikáty s celoevropskou platností úspěšným logistickým profesionálům vystavuje ELA se sídlem v Bruselu.
V letošním roce proběhnou certifikační řízení ve dnech 24. – 25. září a 19. – 20. listopadu.
Zájemci si mohou zdarma otestovat své znalosti v aplikaci MIND THE GAP (www.elalog.net/). Při vyplňování přihlášky si zvolí odpovídající úroveň certifikace, ale i odborné volitelné moduly. Podrobnější informace o certifikačním procesu jsou k dispozici na internetových stránkách ČLA, www.czech-logistics.eu

Ing. Kamil Slavík  
předseda Národní certifikační rady
vicepresident Česká logistická asociace, z.s.

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v Praze, další akreditovaná škola pro juniorské certifikace

VŠE Praha se přidala k našim vysokým školám s akreditací Evropské logistické asociace (ELA) Brusel. Magisterský program s názvem Master’s Degree Logistics – International Transport and Freight Forwarding, nabídne absolventům získání mezinárodního logistického certifikátu cEJLog, který lze zařadit k benefitům pro jejich budoucí zaměstnavatele.

Na této juniorské certifikaci spolupracuje již třetím rokem s ELA Brusel Česká logistická asociace.

Gratulujeme VŠE ke splnění náročných akreditačních podmínek a získání akreditace.

 

CERTIFIKACE 27.-28.11.2018

V listopadu proběhlo úspěšné kolo letošních certifikačních zkoušek, kterého se zúčastnilo deset adeptů, kteří se zařadí mezi certifikované evropské logistiky.

Z řad členských organizací můžeme pogratulovat společnostem AON, Hypera, MD Logistika, STILL, Škoda Auto a mimo členskou základnu rovněž společnosti DHL.

Další kolo zkoušek je plánováno na duben 2019.

Těšíme se na Vaši účast!

ČLA

 

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ v Českých Budějovicích druhou akreditovanou školou ELA

Pro rok 2018 prošla další z vysokých škol náročným akreditačním procesem Evropské logistické asociace a získala akreditaci pro magisterský studijní program Logistics Technologies.
Akreditace studentům pomůže získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog.
Gratulujeme k dosaženému úspěchu a těšíme se na rozšíření řad certifikovaných logistiků.

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ŠKODA AUTO získala akreditaci ELA

Duben 2017. ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla akreditačním procesem Evropské logistické asociace a získala akreditaci pro bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení povozu, logistiky a kvality a navazující magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu. Akreditace studentům pomůže získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog.
Po zdárném získání akreditace Evropské logistické asociace se studenti a absolventi bakalářského oboru Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality a navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management provozu mohou těšit z dalšího benefitu. Nejúspěšnějším absolventům těchto logistických specializací je přiznán kandidátský certifikát cEJLog bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem pro vydávání certifikátu je úspěšné udělení akreditace Evropské logistické asociace, jež ŠKODA AUTO Vysoká škola získala, jako první vysoká škola v České republice, v letošním roce. Česká republika má v současné době přes 60 certifikovaných logistiků, celkový počet držitelů ECBL certifikátů z celého světa pak přesahuje číslo 7200. Jejich řady tak možná brzy rozšíří i studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy.
„Jsme velmi potěšeni, že právě ŠKODA AUTO Vysoká škola dokázala jako první u nás splnit náročné akreditační podmínky a věřím, že renomé této vysoké školy jistě naváže na úspěch ŠKODA AUTO a.s., jež nedávno získala titul za nejlepší evropský logistický projekt roku 2014,“ uvádí k udělení akreditace předseda Národní certifikační rady a vicepresident České logistické asociace Ing. Kamil Slavík.

 

 

Informace o počátcích i novinkách v certifikaci ECBL

Přinášíme vám rozhovor s Ing Kamilem Slavíkem , Předsedou Národní Certifikační rady(NCR) a Vice Presidentem ČLA

Co se očekává, pokud jde o ECBL i vzhedem k novinkám.

Počátky certifikace logistiků spadají již do roku 1997, kdy byla zřízena Evropská certifikační rada pro logistiku (ECBL), která koordinuje a dohlíží na certifikační proces v mnoha zemích Evropy i mimo ní. V České republice funguje ELA certifikace již šestým rokem a tento nadcházející termín bude poslední před významnou inovací celého systému Certifikace.

Jak se „povedl“ uplynulý rok z hlediska certifikací?

I v roce 2017 prošla úspěšně certifikací řada logistických pracovníků a jsme V ČLA potěšeni, že všichni uspěli. Na listopadové konferenci Speedchain v Břevnovském klášteře došlo ke slavnostnímu předání ECBL Certifikátů společně s odznaky sedmi logistikům ze společnosti Škoda Auto.

Je pravdou, že ELA certifikace se rozšiřuje i mimo Evropu ? Kde všude se pořádá ?

Mimo Evropskou unii je možné zkoušky složit v Číně, Indonésii, Jižní Africe , Kazachstánu a Egyptě. Další země se postupně připojují. V Evropě jsou aktivní tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace, Finsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie a Itálie.

A jak si Česká republika vede v porovnání s ostatními zeměmi?

Česká republika má v současné době přibližně 60 certifikovaných logistiků. Tato čísla jsou srovnatelná například se Švédskem či Finskem, jsou ale pod průměrem evropských zemí. Mezi úspěšnější země patří logisticky nejpokrokovější Švýcarsko, Nizozemí a Velká Británie. Velký nárůst v posledních letech je v Polsku, které se již dostalo na druhou příčku s více než 1000 certifikovaných logistiků. S ohledem na snahu udržet v našem regionu logistiku na konkurenční úrovni máme v České republice dost co zlepšovat.

Zaznamenáváte třeba nějaký posun v tom, kdo se k certifikacím hlásí – například z hlediska velikosti či zaměření firem či jinak? Roste o certifikaci zájem?

Skladba zájemců zůstává beze změny a počty absolventů víceméně poslední dva roky stagnují.
Proto již druhým rokem v celoevropském týmu pracujeme nových věcech i rozšíření produktů certifikace. V loňském roce se v několika zemích nastartoval projet tzv. Kandidátů cESLog a cEJLog. Jedná se o spolupráci s vysokými školami , kde je nejúspěšnějším absolventům logistických specializací na úrovni bakalář nebo magistr přiznán kandidátský certifikát bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem k jeho vydávání je pro konkrétní školu úspěšná akreditace, která ověřuje shodu vzdělávacích předmětů s ECBL evropskými osnovami. V České republice již jednáme s několika vysokými školami a předpokládáme dokončení akreditací v příštím roce.

Jak probíhá implementace standardů pro harmonizaci s European Qualifications Framework? Jak probíhají práce, kdo se na tom podílí? Co to přinese, jaké budou výhody?

Nové standardy, které jsou harmonizovány s Evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání, jsou již hotové .
Součástí změn je rozšíření a aktualizace databází otázek , na které pracovali nejen akademici ze všech členských zemí ELA, ale i akademici z řady Universit. Pro organizaci certifikačních zkoušek to bude představovat řadu změn, mj. se bude jednat o nová schémata testů, a to ve čtyřech skupinách a celkem devíti modulech, neboli oblastech , které by měl logistický pracovník nebo manažer ovládat.
Proto věříme, že tyto inovace a harmonizace umožní větší zviditelnění odpovídající kvalifikace logistiků na trhu práce , tak v samotných firmách vzbudí větší zájem o ELA ECBL i v naší republice.

 

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTU 2017

V rámci slavnostního večera VIP Logistic Rendezvous 12. ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2017 v pražském Břevnovském klášteře, byly předány první certifikáty ze zkoušek podle nových ELA standardů v kategorii EJlog – European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level.
Úspěšní absolventi ze společnosti ŠKODA AUTO, Bc. J. Záruba a Ing. I. Kvaššay, v zastoupení Ing. P. Ungermana, převzali své diplomy z rukou předsedy NCR, Ing. K. Slavíka.
Těšíme se na další úspěšné adepty listopadového kola.

 

První certifikáty znají své majitele​

Česká logistická asociace a Národní certifikační rada uspořádaly ve dnech 28-29.3.2011 první certifikační řízení logistických profesionálů v České republice.
V historicky prvním termínu s mezinárodní účastí, který se konal v Praze, se podařilo získat tento premiérový certifikát všem sedmi uchazečům, a to podle kategorií jmenovitě :
Certifikát ESlog : Ing. Michal Micka (Shell), Ing. Kamil Slavík (Hypera Management ), Ing Jiří Novotný (Logicon), Mr. Gyorgy Firbás (Cargo Partner Hungary) .
Certifikát EJlog : RNDr. Josef Černý (ICZ), Ing. Ctibor Kavan (Hypera Management ), Ing. Hana Císařová ( VŠ Pardubice).


Ing. M. Micka přebírá certifikát od hodnotící komise (In. Rumler, Ing. Kyncl PhD. a Ing. Cempírek PhD.)


Ing. J. Novotný při předání certifikátu


Zprava: Ing. M. Micka, Ing. M. Rumler (ČLA), Ing. C. Kavan, Ing. J. Novotný, Ing. F. Kyncl Ph.D (ČLA), Ing. V. Cempírek Ph.D (ČLA), Ing. K. Slavík, RNDr. J. Černý a Mr. G. Firbás