SUSMILE MOOC (Massive Open Online Course) a videohra jsou připravené k testování pro učitele i studenty.

Ti budou v následujícím období testovat a zjišťovat všechny její funkce. Testování bude probíhat ve všech 4 partnerských zemích.
Materiál se zabývá konkrétními tématy udržitelné logistiky poslední míle, jako jsou aktéři zapojení do doručování poslední míle; typy produktů, které mají být distribuovány; B2B nebo B2C distribuční modely; typy médií a/nebo vozidel, která mají být použita; dopad na životní prostředí, který vytvářejí; nástroje, které pomáhají jeho ekonomické a ekologické efektivitě aj.

Oba digitální nástroje byly vyvinuty v rámci projektu SUSMILE, koordinovaného Basque Mobility and Logistics Cluster. Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím SEPIE (Španělská národní agentura pro mezinárodní vzdělávání).

Cílem projektu, jehož jedním z partnerů je Česká logistická asociace,  je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání pomocí vytvoření efektivních inkluzivních vzdělávacích nástrojů, materiálů, zdrojů a metodiky v oblasti udržitelné logistiky „poslední míle”.

https://susmile.eu/