… konec roku je již za dveřmi, proto Vám všem přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků!

Pevné zdraví, pohodu, radost a optimismus a šťastné vykročení do nového roku   2 0 2 3  !

 

Tým České logistické asociace, z.s.