Společně k lepší logistice II

I v letošním roce 2021 nabízíme několik volných kurzů pro naše aktuální i případné potenciální členy. Informujte se na kontaktních spojeních ČLA.

V roce 2019 jsme navázali na úspěšný projekt "Společně k lepší logistice" jeho pokračováním. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně dovedností a kompetencí zaměstnanců členů České logistické asociace.

Program projektu jde ruku v ruce s vývojem trhu, vývojem právních norem, narůstající konkurencí a rozsahem i kvalitou poskytovaných služeb v logistice.

Název projektu: Společně k lepší logistice II.
Reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010865

Zapojené subjekty:
MD logistika a.s., ESA, s.r.o., FM Česká s.r.o., THIMM Packaging Systems k.s., Latécoere