Druhy členství

Kolektivní členství

Je poskytováno právnickým osobám, t.j. firmám, jejichž činnost je slučitelná s posláním asociace a českým právním řádem, a to bez ohledu na to, zda je organizací českou nebo zahraniční. Jedná se o prestižní záležitost firmy s možností využívat značku asociace ve svých propagačních materiálech.

Individuální členství

Je poskytováno pouze výjimečně, a to fyzickým osobám, zejména studentům starším 18-ti let, pedagogickým pracovníkům či důchodcům.

Výhody členství

Členství není jen prestižní záležitostí s možností využívat značku asociace ve svých propagačních materiálech, ale nabízí také řadu výhod vyplývajících ze stanov, aktivit asociace i příslušnosti ke skupině renomovaných společností členské základny. K nim patří mj.:

Podmínky pro přijetí člena

Členem se firma stává, vyplní-li a odešle přihlášku na adresu sekretariátu asociace a uhradí roční členský příspěvek.

Členský příspěvek

Výše ročního členského příspěvku činí pro obchodní společnosti 11.000,- Kč se splatností vždy k 28.2. kalendářního roku. Pokud se firma stane novým členem v průběhu roku, výše členského příspěvku zůstává 11.000,- Kč a členský příspěvek je splatný ve lhůtě do 14 dnů od dodání dokladu k úhradě.
Výše členského příspěvku pro vysoké školy činí 8.000,- Kč za stejných výše uvedených podmínek.

Přihláška