Národní certifikační rada (NCR) vyhlásila pro rok 2023 tyto termíny certifikace:

15. – 16. květen

07. – 08. listopad

ECBL certifikace probíhat dle ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF)
a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.