Národní certifikační rada (NCR) vyhlásila pro rok 2024 tyto termíny certifikace:

14. – 15. květen

12. – 13. listopad

ELA certifikace probíhat dle ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF)
a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.