Národní certifikační rada (NCR) vyhlásila pro rok 2023 tyto termíny certifikace:

15. – 16. květen

09. – 10. říjen

ECBL certifikace probíhat dle ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF)
a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.