Současné složení prezidia ČLA je uvedeno zde

Prof. Ing.
Václav Cempírek, Ph.D.

Prezident

VŠLG o.p.s.

Ing.
Miroslav Rumler

Viceprezident

Reliant s.r.o.

Ing.
Milan Ludvik

Viceprezident

ZETES Solutions CZ s.r.o.

RNDr.
Josef Černý

Člen

ICZ, a.s.

Ing. František
Kyncl, Ph.D.

Člen

ČSAD Hodonín a.s.

Ing.
Robert Kuchar

Člen

MD logistika, a.s.

Ing.
Jiří Vybíhal

Člen

JIPOCAR Logistic, s.r.o.