Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské (FPH) VŠE v Praze již po druhé tříleté období splňuje požadované mezinárodní odborné podmínky pro prestižní mezinárodní akreditací cELog, kterou uděluje Evropská logistická asociace.

Absolventi vedlejší specializace „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“ jejímž garantem je katedra logistiky, kteří studovali s velmi dobrým průměrem, proto mohou – a to bez nutnosti absolvování dalších kurzů či zkoušek – získat mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc. Tento mezinárodní certifikát přímo vydává Evropská logistická asociace v Bruselu, a to prostřednictvím České logistické asociace z.s., Praha.

Katedra logistiky FPH VŠE v Praze proto v zasedací síni rektora VŠE v Praze uspořádala v úterní podvečer 21. února slavnostní předávání mezinárodních odborných certifikátů ECBLc. Certifikáty byly předány z rukou zástupce Národní certifikační rady České logistické asociace (ČLA) Ing. Kamila Slavíka a rektora VŠE v Praze doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., za asistence prezidenta ČLA prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D., děkana Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D., vedoucího katedry logistiky doc. JUDr. Ing. Radka Nováka, CSc. a zástupců Katedry logistiky FPH VŠE v Praze Ing. Petra Jirsáka, Ph.D. a Ing. Michala Šebesty, Ph.D.

„Pro naše úspěšné absolventy samo sebou znamenají certifikáty ECBLc podporu jejich odborného startu. Certifikáty jsou ale také mezinárodně platným osvědčením kvality a rozsahu jejich odborných znalostí, které jim naše katedra garantuje. U nás na FPH jsme jediným výukovým programem (a na celé VŠE v Praze jsou takové dva), který má mezinárodní institucionální odbornou akreditaci. Jde o společnou aktivitu pracovníků naší katedry realizovanou za podpory odborníků z firem našich smluvních partnerů, kdy naše studenty soustavně připravujeme na plnění náročných úkolů v praxi logistických, dopravních, zasílatelských, výrobních či obchodních společností,“ podotýká doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., vedoucí katedry logistiky.

„Na naší katedře máme vždy radost a potěšení předat mezinárodní certifikáty ECBLc dalším nejlepším absolventům naší vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Vzhledem k naší již druhé úspěšné tříleté mezinárodní akreditaci můžeme – aktuálně do roku 2024 – nadále deklarovat vysokou úroveň interdisciplinárních odborných logistických znalostí našich absolventů“ zmiňuje zástupce vedoucího katedry logistiky Ing. Petr Jirsák, Ph.D.