Česká logistická asociace z.s. (dále jen ČLA) byla založena v roce 1993 jako nezisková, zájmová společenská organizace zaměřená na problematiku logistiky a její aplikace v hospodářské praxi. V roce 2001 se ČLA stala řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu a v roce 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i národním certifikačním orgánem manažerů – specialistů v oblasti logistiky.
Hlavním posláním ČLA je zajišťovat svým členům odbornou pomoc při řešení logistických problémů, být platformou pro vzájemnou komunikaci s odborníky z oblastí mimo logistiku, šířit informace o logistice a spolupracovat s logistickými asociacemi a obdobnými organizacemi v České republice a zahraničí.

Činnost ČLA se řídí stanovami.

stanovy ČLA naleznete zde...

Členy ČLA mohou být právnické i fyzické osoby činné v oblasti logistiky.

Řídícím a výkonným orgánem ČLA je prezidium,

které je volené konferencí členů na období pěti let. Současné složení prezidia je uvedeno zde...

Hlavním kontaktním místem ČLA

je její sekretariát, více informací naleznete zde...