Základní dokumenty a odkazy Evropské logistické asociace k certifikaci:

ELA Certification

ELA podpora pro certifikaci