Přinášíme vám rozhovor s Ing Kamilem Slavíkem , Předsedou Národní Certifikační rady(NCR) a Vice Presidentem ČLA

• Co se ještě letos očekává, pokud jde o ECBL?
V prosinci letošního roku, konkrétně ve dnech 6.-7.12.2016, se koná poslední letošní kolo certifikačních zkoušek Evropské logistické asociace. Počátky certifikace logistiků spadají již do roku 1997, kdy byla zřízena Evropská certifikační rada pro logistiku (ECBL), která koordinuje a dohlíží na certifikační proces v mnoha zemích Evropy i mimo ní. V České republice funguje ELA certifikace již šestým rokem a tento nadcházející termín bude poslední před významnou inovací celého systému Certifikace.
• Jak se „povedl“ letošní rok z hlediska certifikací?
I v letošním roce prošla úspěšně certifikací řada logistických pracovníků a jsme V ČLA potěšeni, že všichni letos uspěli. Na nedávné konferenci Speedchain v Břevnovském klášteře došlo ke slavnostnímu předání ECBL Certifikátů společně s odznaky pěti logistikům ze společnosti Škoda Auto.
• Je pravdou, že ELA certifikace se rozšiřuje i mimo Evropu ? Kde všude se pořádá ?

Mimo Evropskou unii je možné zkoušky složit v Číně, Indonésii, Jižní Africe , Kazachstánu a Egyptě. Další země se postupně připojují. V Evropě jsou aktivní tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace, Finsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie a Itálie.
• A jak si Česká republika vede v porovnání s ostatními zeměmi?
Česká republika má v současné době přibližně 60 certifikovaných logistiků. Tato čísla jsou srovnatelná například se Švédskem či Finskem, jsou ale pod průměrem evropských zemí. Mezi úspěšnější země patří logisticky nejpokrokovější Švýcarsko, Nizozemí a Velká Británie. Velký nárůst v posledních letech je v Polsku, které se již dostalo na druhou příčku s více než 1000 certifikovaných logistiků. S ohledem na snahu udržet v našem regionu logistiku na konkurenční úrovni máme v České republice dost co zlepšovat.
• Zaznamenáváte třeba nějaký posun v tom, kdo se k certifikacím hlásí – například z hlediska velikosti či zaměření firem či jinak? Roste o certifikaci zájem?
Skladba zájemců zůstává beze změny a počty absolventů víceméně poslední dva roky stagnují.
Proto již druhým rokem v celoevropském týmu pracujeme nových věcech i rozšíření produktů certifikace. V loňském roce se v několika zemích nastartoval projet tzv. Kandidátů cESLog a cEJLog. Jedná se o spolupráci s vysokými školami , kde je nejúspěšnějším absolventům logistických specializací na úrovni bakalář nebo magistr přiznán kandidátský certifikát bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem k jeho vydávání je pro konkrétní školu úspěšná akreditace, která ověřuje shodu vzdělávacích předmětů s ECBL evropskými osnovami. V České republice již jednáme s několika vysokými školami a předpokládáme dokončení akreditací v příštím roce.
• Jak probíhá implementace standardů pro harmonizaci s European Qualifications Framework? Jak probíhají práce, kdo se na tom podílí? Co to přinese, jaké budou výhody?
Nové standardy, které jsou harmonizovány s Evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání, jsou již hotové .
Součástí změn je rozšíření a aktualizace databází otázek , na které pracovali nejen akademici ze všech členských zemí ELA, ale i akademici z řady Universit. Pro organizaci certifikačních zkoušek to bude představovat řadu změn, mj. se bude jednat o nová schémata testů, a to ve čtyřech skupinách a celkem devíti modulech, neboli oblastech , které by měl logistický pracovník nebo manažer ovládat.
Proto věříme, že tyto inovace a harmonizace umožní větší zviditelnění odpovídající kvalifikace logistiků na trhu práce , tak v samotných firmách vzbudí větší zájem o ELA ECBL i v naší republice.
Termíny pro příští rok budou v únoru publikovány na webových stránkách ČLA.