Setkání Česko-bavorského smart-regionu, které pořádá Generální konzulát České republiky v Mnichově ve spolupráci s bavorskými partnery Bayern Innovativ, Es geht! Energiesysteme a Zentrum für digitale Entwicklung a s agenturou CzechTrade za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 23. a 24. dubna 2024 v bavorských Horních Frankách v blízkosti českých hranic. Tématicky bude akce zaměřena na chytrou energetiku a mobilitu.

Setkání začne 23. dubna 2024 ve 13 hodin ve městě Wunsiedel. První den proběhne návštěva tamního energetického parku s důrazem na vodík, druhý den bude věnován mobilitě, účastníci si budou moci prohlédnout projekty v Kronachu a Hofu. Program s časovým harmonogramem a kontakty na organizátory naleznete v příloze.

Cílem setkání je další propojení českých a bavorských zástupců státních institucí, firem, univerzit a municipalit a projednání možných společných projektů a kooperací v oblastech energetiky a mobility. Podrobný program s řečníky a také seznam účastníků od nás obdržíte krátce před akcí.

Náklady za prostory, občerstvení a tlumočení na místě převezme GK Mnichov. Dopravu a ubytování si účastníci hradí sami.

Generální konzulát ČR v Mnichově má k dispozici pro účastníky setkání kontingent pokojů v hotelu SOIBELMANNS Bad Alexandersbad (https://www.soibelmanns.de/hotels/soibelmanns-hotel-bad-alexandersbad) z 23. na 24. dubna. Prosíme účastníky akce o rezervaci pokojů z tohoto kontingentu nejpozději do 2. dubna emailem na info.alexandersbad@soibelmanns.com. Při rezervaci prosím uveďte fakturační adresu a číslo kreditní karty jako garanci. Cena za pokoj činí 90,50 Eur vč. snídaně. Zamluvený pokoj je možné bezplatně stornovat do 22. dubna. Parkování je k dispozici před hotelem či v hotelové garáži za poplatek 5 Eur za den. Hotelový pokoj, parkování a případné storno poplatky si účastníci hradí sami.

Dále bychom si účastníky setkání dovolili požádat o vyplnění přiložené vizitky v angličtině. Toto nám ulehčí proces seznámení všech účastníků akce. Vizitky rozešleme krátce před akcí.

Prosím potvrďte svou účast a zašlete nám vyplněnou vizitku emailem na petr.janousek1@mzv.gov.cz nejpozději do 2. dubna 2024.