V měsíci září proběhla odborná exkurze členů České logistické asociace. Její řady rozšířila v letošním roce i jedna z předních společností z oboru kolejové dopravy, Výzkumný ústav železniční, a.s. Právě v jeho jedinečném zkušebním centru ve Velimi dostala ČLA unikátní možnost tuto tradiční podzimní akci uskutečnit. Pod odborným vedením provozního ředitele p. Klofandy proběhla prezentace s prohlídkou zkušebního centra se zázemím a ukázkou hal pro přípravu a provádění stacionárních zkoušek a oživování vozidel a haly s dynamickým zkušebním stavem, kde je možné zkoušky realizovat ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří. VUZ disponuje unikátním zkušebním a technologickým zázemím s moderními zkušebními metodami, ke kterým patří praktické ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na trati. VUZ provozuje dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svým technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i dalších experimentů a laboratorních zkoušek. Pro vlastní zaměstnance i externí zájemce vybudoval VUZ rovněž Školicí středisko pro interoperabilitu evropského železničního systému. Do portfolia VUZ spadá rovněž poskytování speciálních služeb v odvětví železniční techniky, zejména pak v oblastech autorizované a akreditované činnosti a zkušebnictví pro klientelu z celé EU. Zákazníky jsou zejména výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce v tuzemsku i zahraničí. Kvalitní přípravu i náplň akce ocenili všichni zúčastnění a společně se lze jen těšit na další zajímavou volbu prostředí spojeného s logistikou, při které bude možnost se znovu setkat.