Udržitelná logistika poslední míle

Projekt SUSMILE je dvouleté strategické partnerství v rámci programu ERASMUS+, které sdružuje 8 partnerů ze čtyř zemí EU s cílem podpořit připravenost na online vzdělávání tím, že prostřednictvím této výzvy vytvoří účinné a inkluzivní výukové nástroje, materiály, zdroje a metodiky pro zajištění dálkového vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky na poslední míli.

Vzniká online kurz udržitelné logistiky „poslední míle” – SUSMILE projekt

10.6.2021 – Projekt “SUSMILE” – online kurz udržitelné logistiky „poslední míle”.

S potěšením oznamujeme zahájení projektu SUSMILE (“Successful online learning for sustainable last mile logistics”), dvouletého strategického partnerství financovaného v rámci programu ERASMUS+.

V partnerství je zapojeno osm institucí ze čtyř evropských zemí, včetně České logistické asociace a Národního vzdělávacího fondu z České republiky. Cílem projektu je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání pomocí vytvoření efektivních inkluzivních vzdělávacích nástrojů, materiálů, zdrojů a metodiky v oblasti udržitelné logistiky „poslední míle”… více (…)