10.6.2021 – Projekt “SUSMILE” – online kurz udržitelné logistiky „poslední míle”.

S potěšením oznamujeme zahájení projektu SUSMILE (“Successful online learning for sustainable last mile logistics”), dvouletého strategického partnerství financovaného v rámci programu ERASMUS+.

V partnerství je zapojeno osm institucí ze čtyř evropských zemí, včetně České logistické asociace a Národního vzdělávacího fondu z České republiky. Cílem projektu je přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání pomocí vytvoření efektivních inkluzivních vzdělávacích nástrojů, materiálů, zdrojů a metodiky v oblasti udržitelné logistiky „poslední míle”.

Projekt koordinuje Baskický klastr mobility a logistiky (Asociacion cluster de movilidad y logistica de Euskadi) a financování z prostředků Evropské komise je realizováno prostřednictvím španělské Národní agentury pro mezinárodní vzdělávání (ServicioEspañol para la Internacionalizaciónde la Educación – SEPIE). Výsledkem projektu bude otevřený eLearningový kurz neboli MOOC (Massive Open Online Course), který bude integrovat vysoce kvalitní digitální eLearningové zdroje pro učitele a lektory v oblasti logistiky. Tento kurz jim umožní vyučovat online formou nové praktické a inovativní koncepty v oblasti udržitelného doručování na poslední míli.

Co činí tento projekt zvláště důležitým zejména nyní v době pandemie? Vzdělavatelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání čelili mnohým výzvám souvisejícím s přechodem na distanční výuku. Napříč Evropou i různými obory se potýkali s nedostatkem vhodných a uzpůsobených nástrojů a výukových materiálů. Sektor dopravy a logistiky je zároveň velmi senzitivní ke změnám vyvolaným pandemií, zejm. v oblasti doručování na poslední míli,a to v souvislosti s nárůstem nakupování online (e-commerce).

Vzdělávací kurz SUSMILE bude obsahovat následující inovativní zdroje a nástroje:

 • eLearningové moduly zaměřené jak na úvodní, tak na navazující vzdělávání, které budou zahrnovat jak teoretické materiály,tak podklady sloužící k hodnocení studentů. Uživatel by měl získat dovednosti v oblasti distribuční logistikyposlední míle, skladů/konsolidačních logistických center/výdejních center, směrovacíchsystémů, technologií, dopadů na životní prostředí a péče o procesy a produkty. Zároveň budou eLearningové moduly doplněny o adaptivní vzdělávací sadu (adaptive learning kit),která bude obsahovat různorodé vzdělávací materiály pro studenty a současně podpoří porozumění problematice logistiky poslední míle dynamickým způsobem, včetně verbálních a interpersonálních lekcí.
 • Vzdělávací hru, ve kterébude moci hráč aplikovat znalosti získané v eLearningovém kurzu a prakticky si je vyzkoušet na příkladu letecké/izometrické vizualizace města.

Mezioborové konsorcium projektu SUSMILE čítá 8 multidisciplinárních partnerů včetně odbornýchasociací, vzdělavatelů, výzkumných a konzultačních organizací ze Španělska, Francie, Itálie a České republiky. Partneři budou systematicky spolupracovat, využívat inovativní metodyvčetně testování vytvořených materiálů a pořádání multilaterálních workshopů v každé ze zúčastněných zemí.

V projektu jsouzapojeny následující instituce:

 • Asociacion cluster de movilidad y logistica de Euskadi (Španělsko) – koordinátor
 • Associationpourledeveloppement de la formationprofessionnelledans les transports – AFT (Francie)
 • Cisita Parma scarl (Itálie)
 • Česká logistická asociace – ČLA (Česká republika)
 • IKASPLAY (Španělsko)
 • Fondazioneistitutosuitrasporti e la logistica – ITL (Itálie)
 • Národní vzdělávací fond – NVF (Česká republika)
 • PROSPEKTIKER (Španělsko)

Dále bude k úspěchu projektu napomáhat i devět škol a vzdělávacích institucí, které se budou podílet zejména na testování vzdělávací hry zapojením svých studentů:

 • CIFP Repélega LHII (Španělsko)
 • Fondazione ITS Piacenza (Itálie)
 • IES Plaiaundi BHI (Španělsko)
 • IlSestanteRomagna SRL (Itálie)
 • Lanbide (Španělsko)
 • NETINVET Network (EU)
 • General InspectionforEducation, Sport and Research– Francouzské ministersto školství (Francie)
 • Vysoká škola logistiky (Česká republika)
 • ZabalburuIkastetxea (Španělsko)

V následujících týdnech bude spuštěna webová stránka projektu, kde budou průběžně zveřejňovány další informace.      

Projekt SUSMILE