Projekt SUSMILE je dvouleté strategické partnerství v rámci programu ERASMUS+, které sdružuje 8 partnerů ze čtyř zemí EU s cílem podpořit připravenost na online vzdělávání tím, že prostřednictvím této výzvy vytvoří účinné a inkluzivní výukové nástroje, materiály, zdroje a metodiky pro zajištění dálkového vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky na poslední míli.

CÍL PROJEKTU SUSMILE

Vytvořit MOOC, masivní otevřený online kurz, který integruje digitální e-learningové zdroje pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy s cílem proškolit studenty pomocí nových, praktických a inovativních konceptů v oblasti udržitelné logistiky poslední míle.

PŘÍNOS PROJEKTU SUSMILE

Následkem pandemie COVID-19 je nezbytné:
Zvýšit počet online vzdělávacích zdrojů v oblasti logistiky, zejména pro doručování na poslední míli.
Snížit negativní dopady, které jsou způsobeny online nákupy v důsledku neudržitelných systémů distribuce na poslední míli.