Pořízení přepravních jednotek kombinované přepravy

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo 31. 1. 2019 výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

Vysoká škola ekonomická a nová akreditace

Vysoká škola ekonomická v Praze, největší veřejná vysoká škola ekonomická v České republice, rozšířila své rozsáhlé spektrum studijních programů o akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

DEN ČESKÉ LOGISTIKY 2017

Ve středu 5. dubna se již potřetí sešla široká logistická veřejnost v Kozomíně nedaleko Prahy. Pod pomyslnou vlajkou České logistické asociace se zde konal již třetí ročník Dne české logistiky. […]

Den české logistiky 2016 – poděkování

Vážení kolegové, obchodní partneři a logističtí odborníci, dovolte mi, abych jménem České logistické asociace i jménem svým poděkoval všem, kdo přispěli k úspěšné realizaci letošního druhého ročníku odborného logistického veletrhu […]

Den české logistiky 2015

Den české logistiky: první ročník předčil očekávání a založil novou tradici Ve čtvrtek 16.4.2015 proběhl v prostorách CTParku Prague North historicky první ročník Dne české logistiky – zcela nového odborného diskusního […]