Ve středu 5. dubna se již potřetí sešla široká logistická veřejnost v Kozomíně nedaleko Prahy. Pod pomyslnou vlajkou České logistické asociace se zde konal již třetí ročník Dne české logistiky. Během prvních dvou ročníků se Den české logistiky vyprofiloval v odborný logistický veletrh s diskusní platformou a získal si oblibu mezi logistickými odborníky i širší logistickou veřejností. To potvrzuje také letošní účast, která dosáhla téměř tří set účastníků.
Den české logistiky zahájil již tradičně prezident České logistické asociace Prof. Ing. Václav Cempírek. „Česká republika jako jediná ze zemí východní Evropy pořádá Den logistiky v takovémto rozsahu,“ kvitoval Václav Cempírek ve svém úvodním projevu, ve kterém poděkoval partnerům Dne české logistiky, mezi kterými byly například společnosti ČD Cargo, Linde Material Handling Česká republika, ČSOB Leasing, GS1 Czech, IBG, BITO skladovací technika, PROMAN, PEUGEOT Domanský, SHERLOG a mnoho dalších za jejich přízeň. Poděkování patřilo také České logistické asociaci a pořadatelské společnosti RELIANT, které s velkou pečlivostí letošní ročník připravily.
Ve videozdravici pozdravil také účastníky Dne české logistiky prezident Evropské logistické asociace Jos Marinus. Zdůraznil význam pořádání Dnů logistiky v jednotlivých zemích, a popřál mnoho úspěchů českému třetímu ročníku.
„Těší nás, že již třetím rokem můžeme být partnery Dne české logistiky,“ zahájil svoji prezentaci Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel hostitelské společnosti CTP. „CTPark Prague North se stále úspěšně rozrůstá, momentálně máme zaplněné kapacity a stavíme další. Věřím, že je tomu tak i díky Dni české logistiky, který se zde koná již podruhé,“ pokračoval dále Jaroslav Kaizr. Ve své prezentaci zmínil také téma lidských zdrojů, které je důležité pro klienty společnosti CTP.
Čestným hostem letošního Dne české logistiky byl expert ODS pro oblast školství Mgr. Václav Klaus ml., který vystoupil s přednáškou na téma vzdělávání v logistické sféře. Během přednášky se dotkl mnoha problémů současného českého školství, hovořil o odpovědnosti státu vůči potřebám společnosti. „Věk maturantů se stále zvyšuje, úroveň maturitních zkoušek klesá, ale polovina žáků neodmaturuje,“ upozornil na problém Václav Klaus. Podtrhl také důležitost zapojení zaměstnavatelů do učňovského školství, které by dle jeho názoru přineslo zvýšený zájem o řemeslné obory.
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. rektor Vysoké školy Škoda Auto, promluvil na téma kvalifikace pracovní síly jako nástroje prosperity moderní ekonomiky. Ve své přednášce zdůraznil důležitost kombinace teorie a praxe a vyzdvihl potřebu všeobecného vzdělávání jako základu pro odbornou specializaci.
Ve své prezentaci Pavel Mertlík představil také Vysokou školu Škoda Auto, jejíž součástí je například povinná část studia v zahraničí, povinná praktická část v závodě Škoda Auto a podobně. Dále zmínil, že absolventi VŠ Škoda Auto mají stoprocentní jistotu uplatnění.
V závěrečném shrnutí podotkl, že svět práce v dlouhodobém horizontu je neznámý, vysoké školy však musí umět mladé lidi připravit i na vzdálenější budoucnost, proto je důležitý důraz na všeobecné vzdělání a praxi jakou součást vzdělání.
Další částí byla panelová diskuse na téma Optimální meze udržitelnosti v logistice. Za diskusním stolem zasedli Mgr. Peter Čech ze společnosti Kodys, Ing. Jiří Krofta, nezávislý HR poradce, Ing. Jan Rindt ze společnosti SSI Schäfer, Ing. Dalibor Lakomý, Škoda Auto a Ing. Rostislav Hlosta, Vítkovice IT Solutions. Jednotliví panelisté nabídli pohled na logistiku hned z několika úhlů – logistika a udržitelnost, logistika a automatizace a logistika a člověk. Během diskuse padlo mnoho zajímavých názorů a podnětů k zamyšlení – například automatizace a robotizace s nástupem Průmyslu 4.0.
Po skončení panelové diskuse přišlo na řadu předávání evropských certifikátů ECBL úspěšným absolventům programu ELA (European Logistics Association), který Česká logistická asociace jako člen ELA nabízí. Předávající Ing. Kamil Slavík podotkl: „Letošní rok je pro nás zlomový, certifikace je napojena na celosvětové standardy. Podařilo se vytvořit projekt pro vysoké školy, vytipovat nejšikovnější studenty a nabídnout certifikaci za dobrých podmínek.“
V odpolední části se uskutečnily aktivní prezentace přímo na stáncích partnerů. Zde měli návštěvníci možnost seznámit se s programem financování od společnosti ČSOB Leasing, možnostmi manipulační techniky Linde Material Handling, výhodami zavedení čárových kódů pro nové produkty v podání společnosti GS1 anebo nabídkou užitkových vozidel Peugeot společnosti Domanský.
Během odpoledního volného programu účastníci v přátelské atmosféře živě diskutovali témata, která byla akcentována během dopoledních prezentací, a navštěvovali stánky jednotlivých partnerů.
Den české logistiky si letošním třetím ročníkem upevnil svoji pozici na evropské logistické scéně a nadále nepochybně patří do pracovních diářů všech, kteří se na české logistické scéně pohybují.
fotogalerie