Vážení kolegové, obchodní partneři a logističtí odborníci,
dovolte mi, abych jménem České logistické asociace i jménem svým poděkoval všem, kdo přispěli k úspěšné realizaci letošního druhého ročníku odborného logistického veletrhu s názvem Den české logistiky, který Česká logistická asociace pořádá nejen pro své členy, ale i pro širokou logistickou veřejnost.
Den české logistiky 2016 se uskutečnil v rámci celoevropského projektu European Supply Chain Day a představil řadu firem z oblasti dopravy, logistiky a mnoha souvisejících oborů. V retailové pasáži hotelu Courtyard by Marriott Prague Airport na pražském letišti Václava Havla jsme letos přivítali bezmála 300 návštěvníků, na které vedle výstavních stánků čekal také bohatý odborný doprovodný program.
V rámci všech zapojených asociací sdružených v European Logistic Association se evropského dne logistiky zúčastnilo na 40,000 lidí, kteří se stali součástí 458 nejrůznějších akcí ve 23 evropských zemích.
Jsem přesvědčen, že 36 zapojených firem a na tři stovky účastníků v České republice představují velmi pěknou bilanci, která svědčí o tom, že logistika je v našich podmínkách aktivním a atraktivním oborem a že Česká logistická asociace a její členové jdou v tomto smyslu správným směrem.
Věřím, že i v příštím roce se u příležitosti třetího ročníku Dne české logistiky na půdě ČLA setkáme se všemi letošními partnery a účastníky a že navíc přibydou i další, kteří mají zájem o aktivní rozvoj tohoto oboru a kteří evropský den logistiky považují za vhodnou příležitost představit své produkty a služby, které díky špičkové kvalitě obstojí v náročné globální konkurenci a mnohdy dokonce udávají směr dalšího vývoje.
Těším se na další spolupráci!
Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
President