Author Archives: ČLA

Konference SpeedCHAIN 20:21

Konference SpeedCHAIN je termínově i tematicky koordinována s nejvýznamnějšími národními a regionálními konferencemi asociací sdružených v rámci Evropské logistické asociace.  I to je jeden z důvodů, proč se letos sejdeme v prostorách Břevnovského kláštera již 7. září 2021.
Odborný program nabídne nejzajímavější zkušenosti, které přinesla globální krize a nové trendy dodavatelského řetězce nadcházejících let…. (více…)

NOVINKY CERTIFIKACE EVROPSKÝ LOGISTIK

Již tři české vysoké školy jsou akreditovány v programu Evropské logistické asociace a Národní certifikační rady s názvem candidate cELOG.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v Praze
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ České Budějovice
VYSOKÁ ŠKOLA ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

Naše akreditované vysoké školy úspěšně pokračují v absolventských certifikacích i prodlužování svých akreditací podle studijních programů… (více…)

Transport logistic 2021 online

Transport logistic 2021 se v důsledku četných mezinárodních cestovních omezení, jejichž zrušení je možné předvídat nejdříve na jaře, neuskuteční.

Jako náhrada bude v původním termínu od 4. do 6. května 2021 realizována online konference.

Transport logistic je mezinárodní veletrh pro logistiku, mobilitu, IT a řízení dodavatelského řetězce a největší světový veletrh nákladní dopravy po silnici, železnici, vodě a ve vzduchu.
…více (…)

Elektronická dálniční známka 2021

V polovině ledna bude spuštěna masivní kampaň k propagaci elektronické dálniční známky, kterou připravuje ministerstvo dopravy.

Koncem ledna končí platnost ročních papírových známek roku 2020. Cílem je tyto papírové kupony nahradit elektronickou dálniční známkou, která platí od začátku letošního roku.
Více (…)

ČLA 2020

Česká logistická asociace děkuje za přízeň, důvěru a spolupráci v průběhu letošního nelehkého roku všem svým členům a příznivcům.
Ohlédnutí za uplynulým rokem i s prvním přehledem z prosincového průzkumu věnovanému situaci na trhu logistiky, vám přinášíme v příloze.

Přejeme všem pevné zdraví a úspěšné vykročení do nového roku 2021!

více …(…)

Šance na vrácení přeplatku německého mýta

Podle nového rozsudku Evropského soudního dvora je aktuálně možné požádat o vrácení přeplatku části německého mýta z důvodu neoprávněného zahrnutí nákladů na dopravní policii.
Dopravci, kteří jezdili v letech 2017 až 2020 po německých dálnicích a hradili mýtné poplatky, mohou využít některé z nabízených řešení na zprostředkování navrácení zmiňovaného přeplatku.
V současné době je na trhu výběr z několika řešení. Pro řádné uplatnění nároku je nutné předložit podklady do konce roku 2020 v případě, že dopravce je zastupován advokátní kanceláří. Do 10. – 11. 12. 2020 pak v případě využití některého z hromadných řešení nabízených na trhu. Více na …(…)

„ELA AWARDS“ online

Evropská logistická asociace (ELA) Vás zve k online účasti na vyhlašování soutěže „ELA AWARDS“ dne 10. listopadu 2020 od 14.00 hodin.
Jedná se o jednu z nejprestižnějších a nejdůležitějších evropských logistických soutěží, vyhledávanou společnostmi z celé Evropy.
Národní kola této soutěže, známé u nás pod jménem „Logistický projekt roku“, probíhají každoročně pod hlavičkou naší asociace a projekty českých společností se umisťují pravidelně na předních příčkách. (…)

ALMAC 2020

Navštivte 10. ročník online konference Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference.
Nejdůležitější událost v logistice, námořní a letecké dopravě v Asii a celosvětově významná akce.
Program nabízí propojení s globální komunitou, interakce s experty a s klíčovými hráči v sektoru, tisíce potenciálních obchodních partnerů na jednom místě, bezplatné poradenství ohledně inovací a tržních trendů, plné využití funkcí pro virtuální komunikaci v rámci akce…(…)

UVC Cabinet ZETES proti Covid-19

Globální pandemie vnesla do naší práce hned celou řadu změn, z nichž některé mají platnost snad jen dočasnou, jiné se ale stanou nejspíš jednou provždy nedílnou součástí nově nastavených procesů. Zčásti jde o jakousi reinkarnaci opatření dávno zapomenutých, zčásti o postupy a technologie zcela nové – Covidem iniciované…(…)

ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola má 14 nových držitelů logistických certifikátů.

V pondělí 14. 9. 2020 proběhlo na ŠKODA AUTO Vysoké škole slavnostní předání logistických certifikátů, jež škola úspěšným studentům a absolventům vydává pod záštitou České logistické asociace.
Jedenáct studentů si odneslo certifikát Candidate European Junior Logistican (cEJlog) a tři studenti získali certifikát Logistický management II. (…)