Author Archives: ČLA

ČLA konference v CIIRC

Dne 2.března proběhla na půdě ČVUT CIIRC Praha výroční členská konference České logistické asociace.
Ve spolupráci s NVF jsme přítomným zástupcům členských společností představili finální podobu vzdělávacího projektu a hry pro studenty středních a odborných škol, projekt SUSMILE.
Projekt SUSMILE je dvouleté strategické partnerství ERASMUS+, které sdružuje osm partnerů ze čtyř zemí EU s cílem vytvoření digitálního dálkového vzdělávání, výukových nástrojů a materiálů, v oblasti udržitelné logistiky poslední míle pro studenty a učitele.
Součástí výroční konference byla prohlídka experimentálního prostředí Testbed pro Průmysl 4.0. (více…)

Úspěchy Katedry logistiky FPH VŠE v certifikaci ECBL

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské (FPH) VŠE v Praze již po druhé tříleté období splňuje požadované mezinárodní odborné podmínky pro prestižní mezinárodní akreditací cELog, kterou uděluje Evropská logistická asociace.

Absolventi vedlejší specializace „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“ jejímž garantem je katedra logistiky, kteří studovali s velmi dobrým průměrem, proto mohou – a to bez nutnosti absolvování dalších kurzů či zkoušek – získat mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc. Tento mezinárodní certifikát přímo vydává Evropská logistická asociace v Bruselu, a to prostřednictvím České logistické asociace z.s., Praha. (více…)

GXO robotické řešení bezpečnosti logistických center

GXO Logistics, Inc.   největší světový poskytovatel smluvní logistiky oznámil, že rozšiřuje své technologické partnerství se společností Robotic Assistance Devices, Inc. (RAD), dceřinou společností Artificial Intelligence Technology Solutions, Inc.

GXO vyvíjí pokročilá řešení se společností RAD pro zlepšení bezpečnosti a efektivity logistických operací svých zákazníků.

Společnost spolupracuje s předními světovými tzv. blue chip společnostmi na zvládnutí složitých logistických výzev pomocí technologicky vyspělých řešení dodavatelského řetězce a velkých projektů v oblasti e-commerce. (více…)

Výzva MD – Program Doprava

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 28. 4. 2023.

V této výzvě je k dispozici alokace ve výši 282 692 025Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatel může obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu. (více…)

Transport Logistic 2023

Od 9. května se na vás budeme těšit na stánku ČLA na veletrhu Transport Logistic 2023 v Mnichově.

Najdete nás v hale B5, stánek 213/314 v expozici české oficiální účasti MPO.

Mezinárodní veletrh logistiky, mobility, IT a řízení dodavatelského řetězce.

Přední světový veletrh a místo setkávání světového průmyslu.

Kombinuje inovativní produkty, technologie a systémy s koncentrovanými odbornými znalostmi a vysokou mírou orientace na obchod.

Všechna řešení na jednom místě – pro pozemní, námořní, leteckou a kombinovanou dopravu.

Od alternativních pohonů a digitalizace až po kapacitní nedostatky a nestabilní trhy.

Program mezinárodní konference Transport Logistic 2023 je zaměřen na aktuální trendy a výzvy. (více…)

SUSMILE MOOC a hra jsou připraveny na druhé testování

SUSMILE MOOC (Massive Open Online Course) a videohra jsou připravené k testování pro učitele i studenty.

Ti budou v následujícím období testovat a zjišťovat všechny její funkce. Testování bude probíhat ve všech 4 partnerských zemích.
Materiál se zabývá konkrétními tématy udržitelné logistiky poslední míle, jako jsou aktéři zapojení do doručování poslední míle; typy produktů, které mají být distribuovány; B2B nebo B2C distribuční modely; typy médií a/nebo vozidel, která mají být použita; dopad na životní prostředí, který vytvářejí; nástroje, které pomáhají jeho ekonomické a ekologické efektivitě aj.

Eurohub Raben Logistics

16.1.2023  Nově otevřený Eurohub společnosti Raben Logistics Czech přepisuje pravidla na evropském logistickém trhu. Významně zrychluje spojení mezi zeměmi východní a střední Evropy a Německem. Obchodníci se nyní mohou spolehnout, že se jejich zboží dostane na německý trh do 24 hodin od předání přepravci. Ať už se jedná o jedinou paletu či celý kamion.

Moderní překladiště vyrostlo v Rokycanech nedaleko Plzně v bezprostřední blízkosti dálnice D5. Denně odbaví 33 přímých spojení do Německa a zpět a klientům tak zaručí nejrychlejší čas doručení na trhu. „Eurohub Rokycany představuje bránu mezi zeměmi střední a východní Evropy a západní Evropou. Díky této bráně můžeme i v této nejisté době zajistit obchod našich zákazníků tím, že jim nabídneme konkurenceschopná řešení šitá na míru,“ říká Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. (více…)

PF 2023

… konec roku je již za dveřmi, proto Vám všem přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků!

Pevné zdraví, pohodu, radost a optimismus a šťastné vykročení do nového roku   2 0 2 3  !

Tým České logistické asociace, z.s.

GXO – nové centrum Bor

5.12. Společnost GXO přijme na 200 zaměstnanců v novém logistickém centru v Boru

 Růst segmentu e-Commerce zvyšuje nabídku pracovních pozic.

GXO spustilo své webové stránky v České republice a provádí lokální náborovou kampaň s cílem posílit svou přítomnost na českém trhu.

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), největší světový poskytovatel smluvní logistiky dnes oznámil, že v současné době přijímá zaměstnance na provozní pozice ve svém logistickém centru v Boru v České republice. V následujících týdnech společnost plánuje nábor až 200 lidí na skladové pozice, včetně nakládky, vykládky a vychystávání objednávek. Rychlý růst segmentu e-Commerce vytváří nová pracovní místa, zatímco automatizace podporuje bezpečnost a efektivitu, a zlepšuje celkovou produktivitu. (více…)

Ostravský deal K2

Jde o historickou chvíli nejen pro ostravský byznys, ale zároveň o jednu z nejzásadnějších akvizic poslední doby v rámci celého českého IT. Společnost K2 CAPITAL kupuje 50% podíl ve společnosti Sluno.

 

K2 a Sluno měly už po léta hodně společného. Byly založeny v Ostravě, shodně v roce 1991 vsadily na oblast software, informačních technologií a zlepšování řízení procesů ve firmách. Obě jsou také stoprocentně vlastněny českými majiteli, zaměstnávají stovky lidí a dodávají svá řešení nejen českým firmám, ale v posledních letech stále častěji rozvíjejí své aktivity také v zahraničí. Spojuje je také to, že dlouhodobě vykazují velmi dobré hospodářské výsledky. (více…)

1 2 3 11