V čtvrtek 30.11.20203 proběhlo na VŠE v Praze, slavnostní předání mezinárodního profesního certifikátu Evropské logistické asociace (ELA),  pro jejichž získání museli absolventi vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství splnit náročná kvalitativní kritéria s vazbou na jejich hodnocení při úspěšném absolvování této specializace.

Úspěšní absolventi obdrželi z rukou předsedy Národní akreditační rady Ing. Kamila Slavíka certifikáty ELA cELog. Při předávání certifikátů byl také přítomen rektor Vysoké školy logistiky a prezident České logistické asociace profesor Václav Cempírek, rektor VŠE docent Petr Dvořák, děkan FPH profesor Jiří Hnilica a vedoucí Katedry logistiky docent Radek Novák.

„Blahopřeji čerstvým držitelům certifikátu ELA cELOG, které Evropská logistická asociace uděluje nejlepším studentům akreditovaných vysoký škol se zaměřením studia na logistiku a dodavatelský řetězec. Věřím, že dosažené znalosti využijí a budou je i nadále úspěšně rozvíjet v praxi ve výrobních a logistických firmách,“ oceňuje studenty Ing. Kamil Slavík.

Česká logistická asociace (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) úspěšně pokračují také v programu certifikačních řízení logistických profesionálů v České republice. Program certifikace ELA (European Logistics Association) je řízen Evropskou Logistickou Asociací.

Zájemci o certifikaci mohou získat podrobné informace na webových stránkách  ČLA :  https://czech-logistics.eu/certifikacni-zkousky/.