Author Archives: ČLA

The New Era of Transport Management in SAP

V dnešní době digitální ekonomiky přicházejí nové výzvy pro efektivnější zpracování objednávek a rychlejší transport. Pro dodavatelské řetězce je klíčová inteligentní propojenost a akceschopnost. SAP vás společně s partnerem Novigo zve na půldenní workshop, v rámci kterého bude představeno řešení SAP S/4HANA Transportation Management.

Novinky z oblasti Certifikace Evropský logistik

Již tři české vysoké školy jsou akreditovány v programu Evropské logistické asociace a Národní certifikační rady s názvem candidate cELOG.

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze je po Vysoké škole Škoda Auto, o.p.s. a českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické třetí českou akreditovanou vzdělávací institucí, která získala akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

TRANSPORT LOGISTIC Mnichov

Od 4. do 7. června se koná veletrh pro logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain management s nabídkou aktuálních oborových trendů, řešení a novinek.

Česká logistická asociace je i letos tradičním spolupořadatelem české účasti veletrhu v rámci společné expozice MPO ČR.

Přijďte navázat nové kontakty s potenciálními zákazníky a partnery a navštivte nás na stánku v hale B5.213 / 314.

RABEN a darované potraviny potřebným

Logistická společnost Raben Logistics Czech bude již popáté jedním z hlavních partnerů Sbírky potravin. Bezplatně sveze trvanlivé potraviny a drogérii z vybraných prodejen do potravinových bank a neziskových organizací, které pomáhají zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů či postiženým, a to v regionech, kde se sbírka koná.

Nová směrnice pro tabákové produkty – ZETES

Přední výrobci tabákových produktů spolupracují se společností Zetes na tom, aby jejich dodavatelské řetězce plnily novou směrnici TPD (Tobacco Products Directive) a pomáhaly potírat nelegální obchody.
Nová směrnice TPD (2014/40/EU), která začne v plném rozsahu platit 20. května 2019, upravuje výrobu, balení a prodej tabákových produktů.

Konference a kulatý stůl ČLA

Česká logistická asociace uspořádala výroční konferenci členské základny spojenou s programem kulatého stolu. Jeho hlavním tématem bylo Zabezpečení dodavatelského řetězce, představení projektu Nového logistického centra Budvar a Risk management v podání hostitele konference, společnosti Aon CEE Praha.

Nástroj ETA – Raben Group

Nové IT řešení ETA, které vyvinula skupina Raben Group společně s telematickými firmami TIS GmbH a PTV, umožňuje on-line monitorování polohy doručovacích vozidel a zásilek, které přepravují. V kamionové přepravě jde o unikátní monitorovací systém, díky němuž zákazníci Raben Group mají v reálném čase přehled, v kolik dorazí zásilka na místo určení.

Pořízení přepravních jednotek kombinované přepravy

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo 31. 1. 2019 výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

Vysoká škola ekonomická a nová akreditace

Vysoká škola ekonomická v Praze, největší veřejná vysoká škola ekonomická v České republice, rozšířila své rozsáhlé spektrum studijních programů o akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Společnost pojišťovací makléři připomíná, že dnem 1.1.2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, která ustanovením §9a včleňuje Úmluvu CMR do vnitrostátních právních předpisů.