Společnost ZETES vyvinula technologii Full Pallet Inventory. Jedná se o systém, který je součástí řešení ZetesMedea logistics execution a zajišťuje rychlou inventarizaci zásob na paletách pomocí kamerové technologie. Speciální mobilní čtečky ImageID, které jsou upevněny na vysokozdvižných vozících, spolupracují s řešením Full Pallet Inventory i při rychlosti nad 10 km/h. Tento systém se dokáže průběžně přizpůsobovat aktuální rychlosti vozíku a umožňuje zkrátit dobu inventarizace ve skladu o 50 %.

Operace Full Pallet Inventory vyžaduje předběžné mapování výšky stojanů, aby se minimalizovalo skenování čárových kódů. Různé výšky a pozice palet ve skladu jsou konsolidovány do skupinových umístění, aby byly zjednodušeny kontrolní trasy. Systém načítá kódy datamatrix a dekóduje paletové etikety, označení pozic a následně tyto údaje předává do systému WMS (Warehouse Management System).

Jedním z uživatelů tohoto řešení je společnost ID Logistics, evropský lídr v oblasti smluvní logistiky, která tak učinila další krok v digitalizaci svých skladů použitím právě této technologie.

Hlavní výhodou řešení Full Pallet Inventory je pořizování dat o skladových zásobách za pohybu a v reálném čase je integrovat přímo do systému WMS. Tato automatizace procesů snižuje prostor pro chyby, ke kterým může dojít během přenosu dat, s následnou komplexnější a rychlejší analýzou. Tento inovativní systém přinese firmám značné časové úspory při jejich inventurách a pomůže získat větší viditelnost skladových zásob.