Rádi bychom Vás upozornili na odborný seminář:
„CELNÍ KODEX UCC A ZMĚNY 2016“
Pořádaný dne 10. 12. 2015 v pražském hotelu ALWYN.
Pořadatel: Svaz spedice a logistiky a DOPRAVNÍ NOVINY
Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
Program semináře:
• Náběh účinnosti modernizovaného Celního kodexu EU (UCC) a souvisejících prováděcích nařízení, včetně seznámení s hlavními změnami, které UCC spolu se souvisejícími prováděcími předpisy přinese
• Aktuální stav nové národní celní legislativy (např. Celní řád) a jejími dopady do celní praxe
• Změny, které v oblasti celních řízení nastanou po účinnosti nových právních norem.
• Postavení držitelů Osvědčení AEO po účinnosti nové celní legislativy
• Poradna – druhá půle semináře nabídne možnost konzultace vašich otázek na místě.
Celní seminář CELNÍ KODEX 10.12.2015 – POZVÁNKA