Česká logistiská asociace, člen Evropské logistické asociace, vyhlásila národní kolo soutěže o logistický projekt roku.
Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace (ELA), oznámila, že uspořádá národní kolo prestižní soutěže o evropský logistický projekt roku ELA Award for Logistic Excellence. Do soutěže je možné přihlásit logistické projekty, které

  • jsou v současné době implementovány alespoň z 80%,
  • představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran,
  • nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty.

Projekty přihlášené do soutěže bude posuzovat komise odborníků jmenovaných prezídiem ČLA. Projekt vyhodnocený jako nejlepší bude Českou logistickou asociací nominován do evropského kola soutěže.
Uzávěrka národního kola soutěže je 15.12.2010. Návrhy na soutěžní projekty je třeba zaslat  nejpozději do tohoto data na adresu Česká logistická asociace o.s., Institut J. Pernera, Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo na e.mailovou adresu sekretariat@czech-logistics.eu.
Další informace k soutěži a podmínky pro nominaci projektů do soutěže ELA Award for Logistic Excelence lze získat zde nebo na sekretariátu ČLA.