Dne 7. dubna 2022 proběhla konference členů České logistické asociace.

Jak se již stalo zvykem v posledních letech, doplnění o kulatý stůl s moderovanou diskuzí na téma „Dodavatelské řetězce v podmínkách nové reality“ bylo atraktivním benefitem členského setkání, stejně tak jako úvodní prezentace „Kompletní logistika pod jednou střechou,“ obchodní manažerky MD logistika, paní Kateřiny Kačírkové.

Zkušení panelisté a logističtí matadoři Ing. Robert Kuchar, generální ředitel, MD logistika; Mgr. Martin Piškanin, člen dozorčí rady, HOPI; Ing. Jaroslav Žlábek, generální ředitel, Toyota MH ČR; Ing. Marek Vinš, KLog VŠE; Ing. Martin Šumera, partner, Space Brokers, pod vedením moderátora Ing. Miroslava Rumlera, viceprezidenta ČLA, jednatele Reliant s.r.o., diskutovali s přítomnými zástupci členských firem o dostatečnosti naší stávající infrastruktury, personálním zajištění, technologické vyspělosti a připravenosti státního i soukromého sektoru. Diskuze se dotkla mnoha dalších aktuálních otázek.  Mimo jiné zkracování zbožových toků, schopnosti Evropy převzít část dosavadní výroby ze vzdálených trhů a s tím související dostatečné připravenosti vs potřeby zjednodušení stávajících řetězců s cílem učinit je odolnějšími.

ČLA zde zároveň poprvé představila další díl své studie Logistika 2021+. Studie o změnách v logistice, dodavatelském řetězci i celé společnosti po skončení globální pandemie, na jejímž vzniku se svými příspěvky podíleli mnozí z přítomných účastníků i zástupci dalších členských firem.

Mezi novými členy se představila společnost GXO zastoupená Ing. Romanem Dariusem a společnost FERAG, kterou na českém trhu zastupuje Ing. Jakub Jonáš.

Poděkování patří hostiteli MD logistika a.s., na jehož domácí půdě, včetně prohlídky nového mrazírenského skladu, celá akce úspěšně proběhla.

Nelze nezmínit kvalitní servis společnosti Dallmayr, která všem zúčastněným akci zpříjemnila.