Logistika 2021+

Studie České logistické asociace

o změnách v logistice, dodavatelském řetězci i celé společnosti po skončení globální pandemie.

Studie, kterou Česká logistická asociace volně navazuje na předchozí Studii 2020+ přináší na základě dotazníkového šetření mezi členskými firmami odpovědi na další aktuální okruhy otázek.

Předmětem zájmu v rámci této studie bylo především zjištění toho, jak postupně eskalující narušení dodavatelského řetězce se všemi jeho důsledky na globální trh ovlivnilo realizaci změn ve struktuře konkrétních firem i v rámci vztahů mezi těmito firmami. Součástí adaptace na nové podmínky mohou být nejen strategie jakési plošné automatizace minimalizující závislost na stále méně dostupné a mnohdy ne zcela spolehlivé lidské pracovní cíle, ale i prostá diverzifikace zdrojů, omezení jejich plýtvání či optimalizace provázaní lidské a strojové práce v kombinaci s dokonalejším školením.

Evropa i celý svět dále hledá odpověď na otázky spojené s udržitelností podnikání ve vztahu k životnímu prostředí. Považujeme-li cíle evropské strategie Green Deal for Europe a zejména vztah jejich možného efektu k vynaloženým nákladům za diskutabilní, do jaké míry naše vnímání udržitelnosti podnikání změní nedostupnost zdrojů ze vzdálených trhů nebo růst energií a základních surovin. Změny zejména na společném evropském trhu způsobil i plánovaný odchod Spojeného království a s tím spojená administrativní a legislativní opatření, jež výrazně komplikují zapojení britských podnikatelských subjektů do lety budovaných dodavatelských řetězců.

Naše poděkování patří členům ČLA, kteří jsou ochotni podělit se s ostatními o své zkušenosti a názory a podílet se aktivně na budování silné profesionální komunity.

Těšíme se na vaši podporu při zpracování některého z dalších průzkumů.

Kompletní verze Studie 2021+ ke stažení zde: Studie 2021+