Česká logistická asociace uspořádala výroční konferenci členské základny spojenou s programem kulatého stolu. Jeho hlavním tématem bylo Zabezpečení dodavatelského řetězce, představení projektu Nového logistického centra Budvar a Risk management v podání hostitele konference, společnosti Aon CEE Praha.

Aon pruzkum rizeni rizik pro CLA

Aon Introduction