Česká logistická asociace vyhlašuje listopadové kolo certifikačního řízení k získání evropského logistického certifikátu udělovaného Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL).

Cílem tohoto řízení je umožnit zájemcům:

• potvrdit znalost metod řízení logistických procesů, odpovídajících jednotným evropským standardům
• rozvíjet své odborné kompetence
• zvýšit svoji kvalifikaci v rámci EQF a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí

Certifikaci lze získat ve dvou kategoriích – po splnění kvalifikačních a odborných požadavků stanovených ECBL:
• EJlog – European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level
• ESlog – European Senior Logistician / Senior Management Level

Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.

Termín zkoušek: 7. – 8. listopad 2023

Přihlášku a podrobné informace o certifikačním procesu, jeho podmínkách, průběhu, požadavcích na znalosti a dovednosti získáte na sekretariátu ČLA (sekretariat@czech-logistics.eu) nebo také na webových stránkách https://czech-logistics.eu/certifikacni-zkousky/, případně na ELA odkazu https://www.elalog.eu/
Uzávěrka přihlášek je vždy jeden měsíc před termínem konání.

Věříme, že možnost získat evropský logistický certifikát se pro Vás stane výzvou, a to nejen kvůli možnosti seznámit se s evropským pojetím logistiky, ale především kvůli zvýšení své kvalifikace na evropskou úroveň a stvrzením Vašich odborných kompetencí.