Slavnostní předávání certifikátů ECBL proběhlo v rámci promocí absolventů navazujícího magisterského studia VŠLG, které se konalo 29. června 2023 v Městském domě v Přerově.
Úspěšní absolventi obdrželi nejen vysokoškolský diplom, ale i současně mezinárodně uznávaný certifikát kandidát logistiky ECBLc v úrovni Master. Certifikát kandidátům logistických profesionálů předal prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA, prezident České logistické asociace a rektor Vysoké školy logistiky.
Své majitele z Vysoké školy logistiky zná 39 certifikátů jarního kola 2023.
Program certifikace Evropské logistické asociace (ELA) je řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným ze zástupců z členských zemí ELA. Cílem ELA je zvyšování úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků, a tím jejich uplatnění na národní i evropské úrovni. Česká logistická asociace je jako člen ELA ověřeným certifikačním centrem pro ČR a SK.
Gratulujeme VŠLG a jejím úspěšným absolventům!

VSLG