TQM holding – logistika současnosti

Logistika opavské společnosti TQM - holding (dále TQM) prochází v posledních letech rozvojem, jemuž není na překážku ani do značné míry neklidná doba. S Jiřím Mainušem, ředitelem logistiky, jsme hovořili o tom, jaké možnosti a služby firma nabízí stávajícím i novým obchodním partnerům, v čem spatřuje svou největší konkurenční výhodu v logisticky proslulém Moravskoslezském kraji a jak jsou pro ni důležité nové technologie. (více…)

Konference “Nové trendy 2022”

United College Prague a.s. ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Vysokou školou hotelovou a ekonomickou s.r.o. a Vysokou školou logistiky o.p.s. pořádají

15. ročník mezinárodní vědecké konference

„Nové trendy 2022– New Trends 2022“

Organizátor: United College Prague a.s.

Termín konání: 10. – 11. listopadu 2022

Místo konání: The Grand Mark Prague – Hybernská 12, Praha 1, Česká republika a Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha o.p.s. – U Santošky 17, Praha 5, Česká republika

Nosné téma konference: BEZPEČNOST, UDRŽITELNOST, KOMUNIKACE
(více…)

Budoucnost v logistice … H2 …

Říjen 2022: Česká logistická asociace uspořádala pro své členy tradiční podzimní exkurzi spojenou s diskuzním stolem.
Hostitelem s výborně připraveným programem akce a úvodní prezentací byla společnost  JIPOCAR Logistic Jihlava, která rovněž zprostředkovala exkurze ve svém chemickém skladu a ve výrobě společnosti Lemtech.
Stěžejními tématy setkání byla „energetická soběstačnost vs. dostupnost technologií a návratnost investic, vodík není experiment, vývoj manipulační techniky, nové vize a alternativy pro úspory a udržitelnou budoucnost firem“. více…

Projekt SUSMILE – logistika poslední míle

Evropský projekt SUSMILE koordinovaný baskickým klastrem pro mobilitu a logistiku a financovaný v rámci programu ERASMUS+ prostřednictvím Španělské národní agentury pro mezinárodní vzdělávání (SEPIE), pokračuje úspěšně vpřed.

Za české partnery se Česká logistická asociace spolu s VŠLG a NVF úspěšně podílí na jeho vývoji.

Online vzdělávací kurz pro podporu dálkového vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky na poslední míli má dva digitální školicí nástroje: e-learningový modul a počítačovou hru pro praktické testování.  Kurz bude dostupný ve více jazycích. Bude koncentrovat i dokumenty týkající se evropské legislativy městské logistiky. Bude sloužit studentům středních i vysokých škol k porozumění problematiky logistiky poslední míle dynamickou formou a zároveň k širšímu povědomí o oboru logistiky při rozhodování volby dalšího studia či zaměstnání. (více…)

Ocenění “Logistický projekt roku 2022”

Cenu České logistické asociace za vítězný projekt národního kola soutěže „Logistický projekt roku 2022“ si odnáší společnost HOPI s.r.o.

Projekt „Nestlé 2020+“ je příkladem řešení optimalizace distribuční logistiky pro region CEE s cílem dosažení růstu ekonomické efektivity a celkové kvality služby při současném snižování negativních dopadů logistické služby na životní prostředí.

Společnost HOPI je česká rodinná firma, která úspěšně působí na trhu od roku 1992. (více…)

GXO v partnerství s logistickými asociacemi v ČR, Polsku a Rumunsku

VARŠAVA, Polsko, 16. května, 2022 — GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), největší světový výhradní poskytovatel smluvní logistiky dnes oznámil uzavření strategických partnerství s polskou organizací Supply Management Leaders, Českou logistickou asociací a usiluje o podobnou dohodu s organizací Arilog v Rumunsku.

„Tato partnerství jsou pro nás obrovskou příležitostí podělit se o naše znalosti z oblasti logistiky a představit osvědčené postupy prostřednictvím průmyslových konferencí a workshopů, prohlídek našich logistických center či výuky ve školách,“ řekl Jean Luc Bessade, výkonný ředitel GXO pro střední a východní Evropu. “Naši odborníci na logistiku si vyměňují názory, zkušenosti a znalosti v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce s dalšími experty v tomto odvětví. Jsme tedy potěšeni, že můžeme být součástí tohoto produktivního a vzájemně prospěšného vztahu.” (více…)

Vysoká škola ŠKODA AUTO

Vysoká škola ŠKODA AUTO má 6 nových držitelů logistických certifikátů.

V pondělí 2. 5. 2022 proběhlo na ŠKODA AUTO Vysoké škole slavnostní předání logistických certifikátů, jež škola úspěšným studentům a absolventům vydává pod záštitou České logistické asociace.

Po COVID době, kdy se tento akt pořádal na online platformě, jsme se vrátili po 18 měsících k osobnímu setkání a slavnostnější atmosféře. Certifikáty byly studentům předány z rukou zástupců ŠKODA AUTO Vysoké školy, logistiky ŠKODA AUTO a.s. a České logistické asociace z.s. (více)

Konference ČLA – Dodavatelské řetězce v podmínkách nové reality

Dne 7. dubna 2022 proběhla konference členů České logistické asociace.

Jak se již stalo zvykem v posledních letech, doplnění o kulatý stůl s moderovanou diskuzí na téma „Dodavatelské řetězce v podmínkách nové reality“ bylo atraktivním benefitem členského setkání, stejně tak jako úvodní prezentace „Kompletní logistika pod jednou střechou,“ obchodní manažerky MD logistika, paní Kateřiny Kačírkové.

Zkušení panelisté a logističtí matadoři Ing. Robert Kuchar, generální ředitel, MD logistika; Mgr. Martin Piškanin, člen dozorčí rady, HOPI; Ing. Jaroslav Žlábek, generální ředitel, Toyota MH ČR; Ing. Marek Vinš, KLog VŠE; Ing. Martin Šumera, partner, Space Brokers, pod vedením moderátora Ing. Miroslava Rumlera, viceprezidenta ČLA, jednatele Reliant s.r.o., diskutovali s přítomnými zástupci členských společností o dostatečnosti naší stávající infrastruktury, personálním zajištění, technologické vyspělosti a připravenosti státního i soukromého sektoru. (více…)

Logistika 2021+

Logistika 2021+

Studie České logistické asociace

o změnách v logistice, dodavatelském řetězci i celé společnosti po skončení globální pandemie.

Studie, kterou Česká logistická asociace volně navazuje na předchozí Studii 2020+ přináší na základě dotazníkového šetření mezi členskými firmami odpovědi na další aktuální okruhy otázek.  

Předmětem zájmu v rámci této studie bylo především zjištění toho, jak postupně eskalující narušení dodavatelského řetězce se všemi jeho důsledky na globální trh ovlivnilo realizaci změn ve struktuře konkrétních firem i v rámci vztahů mezi těmito firmami. (více…)

Ropný trojlístek

Aktuální reakcí na extrémní růst ceny benzínu a nafty, zaznamenaný od začátku války na Ukrajině, je vládní soubor opatření, tzv. ropný trojlístek, kdy vláda připravuje tři konkrétní návrhy řešení. 

Prvním je návrh novely zákona o silniční dani, která by měla zrušit silniční daň u vozidel do 12 tun pro zdaňovací období 2022.
Druhým opatřením je novela zákona o ochraně ovzduší – zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do pohonných hmot za cílem zlevnění ceny nafty a benzínu.

Třetím opatřením je kontrola marží u distributorů a prodejců pohonných hmot. (více…)