Projekt MD logistiky mezi šesti nejlepšími v Evropě

V posledních letech se mění chování lidí a část z nich dává opět přednost bydlení v centrech měst. S tím souvisí též změna životního stylu, kdy v místě bydliště chtějí i nakupovat běžné životní potřeby. Tomuto trendu vycházejí vstříc obchodní řetězce, které zde otevírají menší prodejny. Jak je co nejefektivněji zásobovat tak specifickým zbožím, jako jsou mražené potraviny, to řeší „Hub & Spoke FMCG Logistic Model“ vyvinutý společností MD logistika původně pro obchodní řetězec Billa.

Projekt se ukázal jako úspěšný dostalo se mu ocenění jak v České republice, tak v zahraničí. V roce 2016 získal titul Logistický projekt roku v ČR a na základě toho postoupil jako jediný český zástupce do soutěže o evropský logistický projekt roku 2017 Evropské logistické asociace (Gold Medal ELA Award), kde se probojoval mezi šestici finalistů z celého kontinentu.

„Vycházíme vstříc dlouhodobému trendu, kdy obchodní řetězce v centrech měst otevírají menší prodejny s omezenými skladovými prostory, což klade větší nároky na jejich zásobování. Závoz kamiony tam obvykle kvůli nevyhovující infrastruktuře není možný a města navíc někde zpřísňují požadavky na emisní limity nákladních vozidel, kterým dovolují vjezd do svých center,“ vysvětluje generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar, „proto jsme v roce 2015 rozhodli o doplnění našich služeb v oblasti mraženého zboží o služby takzvané ‚malé logistiky‘ a vyvinuli jsme Hub & Spoke Model.“


Jeho cílem je zajistit zásobování menších prodejen plným sortimentem mraženého zboží menšími nákladními vozy a současně zajistit, aby tyto vozy byly maximálně vytížené a tudíž jezdily co nejhospodárněji. Jak takový způsob zásobování funguje? Mražené zboží pro obchodní řetězec je od jeho jednotlivých dodavatelů soustředěno v centrálním skladu MD logistiky v Dašicích. Poté je plně vytíženými kamiony rozvezeno do sedmi regionálních dep rozmístěných po celé ČR, které disponují mrazírenskými skladovacími kapacitami. Odtud se dle konkrétní potřeby distribuuje na jednotlivé prodejny, a to buď kamiony s kapacitou 33 paletových míst, nebo menšími nákladními vozy pro 6-8 paletových míst. I menší prodejny jsou tak maximálně efektivně zásobovány plným sortimentem mraženého zboží.


Metoda Hub & Spoke byla poprvé použita v letecké přepravě, kdy se zboží přepravovalo letadly do několika velkých distribučních skladů a následně po silnici ke konečným zákazníkům. Je pojmenována po kole jízdního kola, které má střed (hub), z něhož kterého vychází série drátů (spokes). V logistice se za „střed“ považují velké distribuční uzly a za jednotlivé „dráty“ potom silniční doprava menšími vozidly na místa určení.
Od začátku roku 2016 MD logistika tímto způsobem distribuovala přes 106 000 palet s mraženým nebo chlazeným zbožím na více než 270 cílových míst. Projekt byl připraven pro prodejny Billa, ale nyní jej MD logistika úspěšně nabízí i dalším zájemcům o logistiku mraženého zboží. Firma intenzivně pracuje na rozšíření sítě na Slovensku, kde by měl fungovat jeden hub a čtyři depa, což by umožnilo provázání mezi českým a slovenským trhem. „Podle našich informací jsme jedinou firmou v ČR, která provozuje Hub & Spoke model pro mražené zboží v takovém rozsahu,“ říká Robert Kuchar. Základním kritériem projektu bylo zaručit i v „malé logistice“ včasnost dodávek a schopnost pružně reagovat na přání zákazníka, kterou MD logistika garantuje u kamionové přepravy. K zákazníkovi se zboží dostane do 48 hodin od objednání.


Nový způsob distribuce má kromě ekonomických i environmentální efekty. Od jeho zavedení v lednu 2016 MD logistika zlepšila vytížení vozidel při rozvozu do menších prodejen o 20 % a o 23 % se snížily emise CO2 na jednu přepravenou paletu. Převedeno na reálná čísla to znamená, že díky realizaci tohoto projektu vyprodukuje firma o 190 tun CO2 ročně méně. „Je to náš příspěvek k ochraně životního prostředí. Podle Světové zdravotnické organizace zemře každý rok předčasně 430 000 Evropanů v důsledku znečištěného ovzduší,“ podotýká Robert Kuchar.


Realizace projektu přitom nebyla jednoduchá. Náročný byl především výběr partnerů a následná koordinace. MD logistika při distribuci zboží spolupracuje s majiteli dep s mrazícími skladovými kapacitami a s autodopravci disponujícími menšími vozy. „Jako naše partnery jsme využili zkušené a etablované společnosti na českém logistickém trhu. Logistika potravin je velmi náročná na dodržování řady norem a také na certifikované a auditované procesy. Jsme mimo jiné držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14000 a IFS Logistics a našimi partnery tak mohly být pouze společnosti dodržující stejné normy,“ uzavírá generální ředitel MD logistiky.

 

MD logistika, a.s. je česká logistická společnost zajišťující kompletní logistický servis potravinářského zboží. Disponuje skladovými areály v Dašicích na Pardubicku a v Praze – Horních Počernicích o kapacitě 92 000 paletových míst. Poskytuje služby především v oblasti FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží). Ve skladech disponuje několika teplotními režimy včetně možnosti zamrazování. Společnost využívá více než 165 tahačů s návěsy ve zvláštním teplotním režimu, dále 15 vozidel s vyšší dostupností a dle potřeby i služby smluvních přepravců. MD logistika denně vyskladní cca 135 000 kartonů, okolo 7500 palet a denně zásobuje přes 500 závozových míst v celé ČR. Společnost vznikla v roce 2002 z někdejšího podniku Mrazírny Dašice.