V souvislosti s vládním nařízením a jeho opatřeními se ruší datum výroční konference členů ČLA dne 24. března 2020.

ČLA z.s. Praha