Dne 7. Února 2018 proběhl seminář z řady Zetes Innovation Day, tentokrát jako součást odborných seminářů pod přímou záštitou České Logistické Asociace (ČLA). Semináře se zúčastnilo 40 odborníků z rozličných oborů, od výrobních a logistických firem až po maloobchodní firmy.

Seminář představil inovativní technologie a řešení, která významně zvyšují produktivitu práce a tedy snižují závislost logistických procesů na nedostatkových pracovnících. Prezident ČLA, Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D, seznámil účastníky s pohledem České Logistické Asociace (ČLA) na logistiku v roce 2018, vice prezident ČL, Ing. Kamil Slavík pak vyzval přítomné zástupce firem ke vzdělávání a celosvětově uznávané certifikaci logistiků dle evropských standardů (ECBL).

Účastníci ocenili nejen teoretickou část semináře ale především praktické ukázky jednotlivých řešení a technologií v reálných podmínkách skladu včetně prokázání přínosů a úspor.

Innovation Day - ECBL