V rámci výzvy Adaptabilita zaměstnanců sdružení vypracovala ČLA projekt s názvem “Posílení adaptability zaměstnanců členů ČLA na měnící se podmínky logistického trhu“.
Do Projektu se celkem zapojilo 17 společností – členů asociace – s více jak 350 svými zaměstnanci. Dne 29.10.2010 jsme projekt odevzdali k podpisu rozhodnutí. O dalších krocích vás budeme včas informovat.