Operační program zaměstnanost

Název projektu: SPOLEČNĚ K LEPŠÍ LOGISTICE

Reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005880

Dne 1.1.2017 až 31.5.2018 proběhla realizace projektu s názvem „Společně k lepší logistice“

Tento projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úrovně dovedností a kompetencí zaměstnanců členů České logistické asociace.

Program projektu jde ruku v ruce s vývojem trhu, vývojem právních norem, narůstající konkurencí a rozsahem i kvalitou poskytovaných služeb v logistice.

Termín realizace projektu: leden 2017 – květen 2018.

Projekt se skládá ze 4 programů:

  • Ekonomická a právní školení
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technická a odborná školení v logistice
  • Obecné IT

Zapojené subjekty:

Více o projektu pro zapojené subjekty :