Stejně jako v předchozích letech, i letos ČLA uspořádala výroční konferenci členů. Letos byla na základě pozitivní odezvy účastníků konference loňské, která se konala v prostorách mladoboleslavské škodovky, uspořádána ve spolupráci dalším  výrobcem automobilů v České republice – společností Hyundai Motors v prostorách výrobního závodu v Nošovicích. Na programu byla celá řada témat – těch která hodnotila hospodaření ČLA v roce 2012 i těch, která představovala krátkodobé a střednědobé cíle asociace v nadcházejícím období.

Loňský rok přinesl úspěšnou realizaci již druhého roku celkem tříletého projektu vzdělávání určeného pro zapojené členy asociace. Kromě toho ve třech oficiálních termínech proběhla certifikace absolventů zkoušek ECBL pod akreditací Evropské logistické asociace (ELA) a proběhl další ročník národního kola evropského logistického projektu. ČLA se také stala navrhovatelem zařazení mnichovského veletrhu Transport Logistic 2013 mezi akce podporované MPO ČR a aktivně působila v expertním týmu pro logistiku při Ministerstvu dopravy, jehož je zakladatelem.

Pro rok 2013 si ČLA vytýčila opět nelehké cíle. Patří mězi ně mimo jiné především dokončení celého projektu vzdělávání s tím, že nejúspěšnější typy seminářů budou v průběhu letošního roku zapracovány do nové vzdělávací koncepce otevřené pro všechny členy asociace, tedy jak ty, kteří byli v posledních letech zapojeni do projektu financovaného z prostředků ESF, tak i pro všechny ostatní. ČLA si dále dala za úkol pokračovat v certifikaci logistických profesionálů pod akreditací Evropské logistické asociace a i letos uspořádat národní kolo soutěže o logistický projekt roku v rámci ELA Award a vítězný projekt delegovat do evropského kola. Z dalších úkolů, které konference pro rok 2013 stanovila, je třeba zmínit alespoň tyto:

  • Spolupráce s odbornými univerzitami na konferencích a seminářích, výměna speakerů.
  • Poskytování odborné garance ČLA nebo spolupráce při významných logistických akcích
  • Spolupráce s ostatními oborovými svazy a asociacemi
  • Zapojení do aktuálních projektů ELA.
  • Poskytovat více informací členské základně, lepší komunikace s ní, využít možnosti aktualizovaného webu.
  • Pokračovat v práci v expertním týmu pro logistiku při Ministerstvu dopravy.
  • Na základě ohlasu členské základny nabídnout členům ČLA návštěvu zajímavých logistických provozů
  • Účast ČLA na veletrhu Transport/ Logistic v Mnichově v červnu 2013
  • Účast ČLA na novém veletrhu EUROTRANS Brno v září 2013
  • Pokračovat v dalším rozvoji členské základny s akcentem na její rozmanitost a zastoupení společností nejen z oblasti profesionální logistiky, ale ve větší míře i firem výrobních a obchodních.