Výroční konference ČLA proběhla dne 25. listopadu 2010 v hotelu ILF v Praze 4 . Zúčastnilo se jí 21 zástupců členských organizací.
Ing. F. Kyncl PhD., prezident ČLA, zhodnotil v úvodu činnost asociace v tomto roce. Vyzdvihl její aktivity (rozšíření členské základny, nové webové stránky, organizace workshopu na veletrhu For Logistics, aktivní účast v Evropské logistické asociaci a další) a zároveň poukázal na to, co se nepodařilo (zejména praktické zavedení systému certifikace v rámci ECBL).
Konference dále projednala a schválila zprávu o hospodaření a revizní zprávu za minulé období a rovněž plán činnosti na rok 2011 a s tím související rozpočet.
Pro většinu přítomných byl nejzajímavějším bodem programu Projekt vzdělávání zaměstnanců členů asociace, se kterým seznámil všechny zúčastněné ing. M.Rumler. Prezentována byla rovněž nová podoba webových stránek. Diskuse se zaměřila zejména na problematiku certifikace a možností její propagace a podpory ze strany členské základny.
V usnesení přijatém na závěr byly doplněny a schváleny dokumenty předložené prezídiem. Členská základna ČLA tak jednoznačně podpořila plány asociace na další období zaměřené jak na aktivizaci členské základny, tak na další podporu logistiky v České republice.