Masarykův ústav vyšších studií ČVUT si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník
vědecké konference k poctě Albína Bráfa konané ve středu 30. května
2018 v Praze a zaměřené na rozvoj ekonomicko-manažerských disciplín
na technických univerzitách.
Součástí konference budou panelové diskuse k aktuálním
otázkám internacionalizace ve vzdělávání a logistiky a dodavatelského
řetězce, konané se záštitou International Visegrad Fund a
České logistické asociace.

Více:
Pozvánka Konference A. Bráfa