Začíná kampaň proti přepadením a krádežím v dopravě
Nejméně 8,5 miliard EUR ročně – to je hodnota zboží, které každoročně v Evropě zmizí v důsledku krádeže nebo přepadení. Rozhodující kroky v boji proti tomuto jevu podnikli organizátoři kampaně “Spolehlivý dopravce”. Akce má mezinárodní charakter a toho roku přišla i do České republiky.

Hlavním cílem kampaně je snížit rostoucí počet krádeží a přepadení. Podle zprávy organizátorů kampaně se jejich obětí stala za poslední tři roky každá druha firma působící v odvětví dopravy. Noční můrou jsou nejen krádeže na parkovištích během parkování kamionu. Zločinci útočí na nákladní vozidla během jízdy a ti lépe organizováni falšují dokumenty, působí důvěryhodně a po určité době odcizí zboží předstírajíc, že provádějí přepravu na základě objednávky.
 Kampaň “Spolehlivý dopravce” začala v roce 2011 v Polsku z iniciativy provozovatele systému Trans.eu. V tomto roce akce nabyla mezinárodní charakter: mezi organizátory s úmyslem realizovat cíle kampaně v České republice se zařadily Česka logistická asociace a Sdružení řidičů.
Boj proti krádežím se opírá o dva pilíře. První z nich, vzdělávání pracovníků z oblasti dopravy – zasilatelství – logistiky, připravili organizátoři kampaně fomou internetového on-line vzdělávacího kurzu za spolupráce s advokátní kanceláří ZŮBEK – MUSIL. Kurz zahrnuje nejdůležitější otázky, na které by měl znát odpověď každý zaměstnanec dopravní společnosti. Pro ty, kteří nejlépe odpoví na otázky jsou připraveny ceny jako např. silniční auto navigace, předplatné dopravní databáze Trans.eu a další. Zábavno-vzdělávací akce začíná 26.března na stránce http://www.spolehlivydopravce.cz/quiz
V rámci vzdělávacích aktivit jsou naplánovány bezplatné vzdělávací konference určené pro zástupce dopravních firem. Mezi prezentujícími jsou zástupci Policie, právnických kanceláří, pojišťoven a uznávání specialisté, kteří denně pomáhají dopravcům. Organizátoři nás ujistili, že brzy zveřejní podrobné informace.
 Druhým pilířem kampaně je podpora spolehlivých a ověřených dopravních společností, které zaručují, že náklad dorazí na místo v určeném čase. Tyto firmy obdrží certifikát Spolehlivého dopravce, což v praxi znamená jistotu a bezpečnost v případě spolupráce s takovou firmou. V současné době tento certifikát má již více než 1000 dopravních firem z Polska, Německa, České republiky a Slovenska. O certifikát je možné se ucházet na internetových stránkách kampaně.
 Organizátoři potvrdili , že brzy bude k dispozici první průvodce z cyklu “Bezpečná doprava”, který bude obsahovat základní pravidla pro zvýšení bezpečnosti na parkovištích a po čas transportu zboží. Organizátoři také mají v úmyslu zveřejnit v médiích podrobné výsledky průzkumu o rozsahu krádeží a přepadení v dopravě za poslední tři roky. 
 Více o akci na stránce www.spolehlivydopravce.cz