Pravidelně od roku 1978 se v Mnichově koná přední světový veletrh logistiky, mobility, IT a řízení dodavatelského řetězce. I letošní ročník trhal rekordy v účasti návštěvníků i vystavovatelů z celého světa.

Mezi vystavovateli měla Česká republika v letošním roce dosud největší společnou expozici o rozloze 160 m2 se šestnácti vystavovateli a to díky Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a podpoře odborných asociací, České logistické asociace z.s.  a SSL ČR.

Veletrhu se zúčastnilo přes 40 českých společností. Velké zastoupení mělo i sousední Slovensko.

Součástí veletrhu byla rovněž letecká nákladní doprava AIR CARGO Europe .

Dopravní logistika je centrem globálního logistického průmyslu. Kombinuje inovativní produkty, technologie a systémy se soustředěnými odbornými znalostmi a vysokou mírou orientace.

Připravené rozsáhlé programy konferencí obsáhly všechny typy dopravy, kde renomovaní odborníci hovořili o aktuálních tématech a výzvách.

Mezi jinými, o současném trendu v logistice, vývojových a logistických konceptech budoucnosti.

Rozhodující potenciál zde má již dlouhou dobu umělá inteligence, která může zefektivnit logistické procesy, usnadnit záznam dat, předcházet prostojům. Použití skladových robotů, samohybných dopravních vozidel a samohybných vysokozdvižných vozíků již nyní usnadňuje práci v logistických centrech a částečně řeší i současný nedostatek pracovních sil.

Další možnosti v logistice otevírá využití inovativních technologií pro dodavatelské řetězce. Prostřednictvím internetu věcí může být každá položka propojena navzájem prostřednictvím sítě a může předávat data o svém stavu a spouštět tak reakce na dalším zařízení.

Pro zvládnutí dalšího problému současnosti, kterým je dopravní infrastruktura a spolehlivá silniční síť zde bylo odborníky z logistiky představeno řešení jako je vícekanálová logistika, kde nastavení širších logistických kanálů může snížit riziko zpoždění a zvýšit stabilitu procesů.

Jedním z dalších konceptů lepší budoucnosti globální logistiky je její strukturální změna.

Klíčovým tématem konferencí v Mnichově byl samozřejmě nedostatek řidičů a odborných dovedností, kdy jednou z cest musí být zatraktivnění profese řidiče.

Logistika hýbe světem, pokračující růst elektronického obchodu, digitalizace procesů, inovativní produkty a technologie a lidský potenciál, to vše je potřebné k tomu, aby spojovalo lidi, trhy a zboží ještě rychleji, efektivněji a udržitelněji. To vše veletrh v Mnichově opět potvrdil.