Dne 9. května 2017 otevřel již po sedmnácté své brány veletrh Transport Logistic Mnichov.
Každé dva roky se zde setkává logistický svět, aby se vzájemně informoval o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti dopravy a logistiky, navázal nové kontakty a dodal čerstvé impulsy těm již zavedeným.
2162 vystavovatelů z 62 zemí zde přivítalo rekordních 60 000 návštěvníků v devíti výstavních halách s celkovou rozlohou 115 000 m².
Centrálním tématem letošního veletrhu se stala digitální revoluce.
Na straně vystavovatelů, vedle poskytovatelů služeb všech oborů dopravy, byly zastoupeny společnosti z oborů, kterým patří budoucnost v oblasti digitalizace logistických procesů, telematiky a on-line obchodu.
Ve čtyřech dnech prezentovali aktéři celosvětové nákladní dopravy své technologie a řešení přepravy po zemi, vodě, kolejích i ve vzduchu.
I trh dronů, robotů a 3D tiskáren, ačkoliv prozatím omezený a jeho společenská akceptace a prostor využití je nejistý, byl na veletrhu zastoupen.
Mezi řadou samostatných vystavovatelů z ČR se prostřednictvím stánku ve společné české expozici MPO, stejně jako v předchozích letech, prezentovala i Česká logistická asociace.