Logistika opavské společnosti TQM - holding (dále TQM) prochází v posledních letech rozvojem, jemuž není na překážku ani do značné míry neklidná doba. S Jiřím Mainušem, ředitelem logistiky, jsme hovořili o tom, jaké možnosti a služby firma nabízí stávajícím i novým obchodním partnerům, v čem spatřuje svou největší konkurenční výhodu v logisticky proslulém Moravskoslezském kraji a jak jsou pro ni důležité nové technologie.

 

Už při vjezdu do vašich areálů je jasné, že záběr činnosti společnosti TQM je široký. Navštívil jsem část vašich areálů v Opavě a viděl jsem desítky nákladních vozidel, autobusy, skladovací haly, servisní střediska… Můžete TQM představit našim čtenářům?

Naše společnost má poměrně dlouhou tradici, naši předchůdci zakládali tehdejší národní podnik ČSAD Ostrava v roce 1949. Jeho součástí byl dopravní závod ČSAD Opava, který byl po roce 1989 privatizován. Společnost TQM - holding vznikla na základech zmíněného dopravního závodu. Od roku 1994 se poprvé objevují v názvu společnosti tři symbolická písmena „TQM“ (Total Quality Management − pozn. red.), které odkazují na klíčovou hodnotu společnosti a tou je kvalita.

Naše aktivity směřují do čtyř hlavních oblastí: osobní autobusová doprava, nákladní doprava, včetně přepravy kusových a balíkových zásilek, servisní služby pro všechny druhy nákladních i osobních vozidel a autobusů. Poslední a zároveň nejmladší oblastí, které se věnujeme, je logistika. Spadají pod ni i celní služby. Rád bych doplnil, že co se týče přeprav kusových a balíkových zásilek jsme členy přepravního systému FOFR.

 

Říkáte, že rozvoj logistických služeb patří mezi nejmladší aktivity společnosti TQM. Kdy a jaké podněty odstartovaly jejich počátek?

Počátek logistiky v TQM se datuje k roku 1995, kdy jsme pro tehdejší obchodní partnery otevřeli v našem opavském sídle sklad, ve kterém se skladovalo zboží pod celním dohledem.

Tyto činnosti se postupně rozšiřovaly. Pružně jsme reagovali na požadavky našich obchodních partnerů a v roce 1997 jsme pronajali prostory a začali s provozem dalšího skladu, konkrétně v Červeném Dvoře u Krnova, který měl 6,5 tisíce metrů čtverečních. Ještě předtím, v roce 2005, jsme položili základy Logistického centra TQM, v němž si nyní povídáme, a to tím, že jsme tento areál odkoupili od strojírenské společnosti Ostroj. Zmíněný areál jsme postupně rekonstruovali do stávající podoby. Aktuální rozloha zdejší skladové plochy je 19 tisíc metrů čtverečních ve čtyřech halách.

 

Sedíme v moderních nových kancelářích přímo v Logistickém centru TQM. Asi ne všechno šlo tak samozřejmě, jak by se mohlo nezasvěcenému návštěvníkovi zdát?

Proběhly zde tři etapy rozsáhlých rekonstrukcí, proberu je jenom stručně. První proběhla v roce 2005, na ploše 8400 čtverečních metrů. Převažovalo skladování na volné ploše, ale část zboží se již skladovala i v regálovém systému. O čtyři roky později proběhla druhá etapa, kdy jsme se rozšířili o dalších 5850 metrů čtverečních skladové plochy. Třetí etapa proběhla v roce 2011 a lze říci, že z původních objektů zůstaly jen nosné sloupy. Skladovací prostory dostaly nové opláštění, podlahy, střechu i technologické vybavení.

Tak vzniklo Logistické centrum TQM de facto v nynější podobě s výměrou 19 tisíc metrů čtverečních. Centrum je rozdělené na čtyři logistické haly, každá disponuje jiným poměrem volné plochy a plochy s regálovým uspořádáním, která nyní převládá. Máme také obchodní partnery, jejichž zboží do regálů uložit nelze.

Samostatné klimatizované haly disponují moderním bezpečnostním zařízením, protipožárním zabezpečením a možností řízeného teplotního režimu.

 

Potřebovali jsme vlastní WMS

 

Kudy se ubíral další rozvoj vašich logistických služeb?

Dlouhodobě jsme poskytovali logistické služby dvěma významným obchodním partnerům a jedním z jejich požadavků bylo, abychom využívali jejich skladový systém. Dlouho jsme tedy neměli vlastní WMS, jen jednoduchou skladovou evidenci pro naše potřeby. Po ukončení spolupráce s jedním z obchodních partnerů se objevovali další potenciální obchodní partneři a v tu chvíli jsme museli implementovat vlastní WMS systém. Pořídili jsme jej v roce 2019.

 

 Jako na zavolanou těsně před „zátěžovým obdobím“, jež postihlo nejen logistické firmy a které dodnes neskončilo…

Nějakou dobu jsme strávili implementací. Museli jsme zajistit, aby obchodní partneři využívající do té doby zmiňovanou jednoduchou skladovou evidenci při převedení do WMS neutrpěli nějakými zádrhely a aby byla zachována veškerá data a plynulost všech činností.

V rámci našeho holdingu umíme namíchat/zkom­binovat logistické služby pro našeho obchodního partnera tak, aby vše proběhlo rychle, profesionálně, kvalitně a aby byly splněny všechny jeho požadavky.

 

Do jaké míry a jakými způsoby jste museli WMS přizpůsobovat vašim potřebám? Setkáváme se například s tím, že společnosti volí modulární systémy.

Modulární není, ale naše účely a požadavky obchodních partnerů naprosto splňuje. Zvažovali jsme několik možností a zvolili jsme dodavatele, který nám poskytl i celopodnikový ERP systém. Veškeré úpravy řešíme v reálném čase a projektově.

 

 Jak covid‑19 zasáhl do vašich skladovacích procesů a kapacit?

Než jsme systém plně implementovali, tak nějaký čas uplynul, a vzápětí nastalo „covidové období“, během něhož se náš sklad zaplnil, a začali jsme trochu bojovat s personálním obsazením.

 

Nebyli jsme z tohoto hlediska úplně připraveni na to, že jeden náš obchodní partner bude mít potřebu razantnějšího předzásobení, což bude mít silný vliv na personální kapacity.

 

Když odbočím, jak nyní vypadá struktura vašich obchodních partnerů a služeb, které jim poskytujete?

Zajišťujeme (skladujeme) vstupy do výroby, převozy z výroby do skladu hotové produkce a následnou distribuci. Poskytujeme například služby výrobci obalů z oblasti papírenského průmyslu a škála jeho zaměření je opravdu široká: zasahuje sektory potravinářství, automotive, strojírenství, nábytkového průmyslu…

 

Máme volné kapacity, nové obchodní partnery vítáme

 

Výkyvy v potřebě skladové plochy mohou u obchodních partnerů směřovat nahoru, ale také směrem dolů. Mohou být individuální klient od klienta a promítat se nejen do delšího časového období, ale i do úkonů, které řešíte během dne. Co potom s tím?

Byl to jeden z impulzů k tomu, abychom zavedli systém časových oken pro nakládky a vykládky. Tak jsme optimalizovali náš provoz a čekání „náhodných“ řidičů u ramp. Pomohlo nám to lépe koordinovat a zvládat „špičky“, které přicházejí v rámci směny.

 

Když se vrátíme do okamžiku, kdy jste zjistili, že ve skladu potřebujete více lidí, kolik lidí jste přijímali a měli nějaké zkušenosti?

Přímo v logistice pracuje v naší společnosti okolo 30 zaměstnanců (celkem jich je okolo 400 – pozn. red.). Do logistiky jsme v „covidovém období“ potřebovali pět nových. Je zřejmé, že chcete pět nových, kvalifikovaných zaměstnanců, kteří naskočí do celého procesu a vědí, co mají dělat. Jenže situace na trhu práce je dost odlišná představám. Měli jsme ale štěstí. Podařilo se nám přijmout nové kolegy, kteří na začátku sice neměli žádnou zkušenost s provozem ve skladu, s řízením VZV atd., ale rychle si tyto dovednosti osvojili. I když nějaký jednotlivec odešel, můžu v této chvíli říct, že se nám podařilo náš tým stabilizovat a s personálním obsazením nemáme problém.

 

Doba je turbulentní, firmy se obávají ochlazení ekonomiky. Vidíte u některých vašich partnerů, že by najednou potřebovali méně skladové plochy než dosud?

Je to zcela individuální, ale aktuálně se v našich skladech generuje volná skladová plocha, kterou bychom v ideálním případě chtěli zase nabídnout novým obchodním partnerům.

 

V Moravskoslezském kraji je více logistických center. Co může nabídnout lokalita Opavy?

Začnu nejprve trochu zeširoka. Společnosti zvenku mají často zafixované, že Moravskoslezský kraj je prostě Ostrava a často tam také skončí, i když nemají tolik praktických důvodů a mohli by klidně i jinam.

Přitom tady jsme schopni nabídnout ty samé služby, které zajišťují naši konkurenti v Ostravě. Troufám si tvrdit, že často i za lepších podmínek. Dojezdová vzdálenost mezi Ostravou a Opavou po rychlostní komunikaci je velmi rozumná, přímé napojení na dálnici je do 20 minut. Časově to vychází podobně jako cesta z periferie Ostravy do centra. Vybavení skladových hal je srovnatelné. Skladovali jsme léta produkty třeba pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví, standardy máme nastavené opravdu vysoko.

 

 S čím vším si umíte poradit?

V první řadě se můžeme opřít o zkušenosti z různých odvětví průmyslu, pro které jsme zajišťovali nebo zajišťujeme logistické služby. A víme, že na to nejsme sami. Logistika není jenom o skladování. Je to proces, který je tvořen různými činnostmi, které je potřeba zajistit, a podmínkami, které musí být splněny, aby vše proběhlo tak, jak má. V rámci našeho holdingu umíme namíchat/zkombinovat logistické služby pro našeho obchodního partnera tak, aby vše proběhlo rychle, profesionálně, kvalitně a aby byly splněny všechny jeho požadavky.

Máme vlastní vozový park, jsme schopni zajistit přepravu zboží v různých režimech nebo objemech vlastními vozidly v tuzemsku nebo v zahraničí, máme zkušenosti s celním řízením, jsme držiteli různých certifikátů. Optimalizujeme náklady a díky tomu jsme schopni nabídnout i lepší cenovou nabídku v porovnání například s již zmiňovanou Ostravou. Když nás někdo osloví, snažíme se mu vyjít vstříc. Umíme si poradit se sezonností, ale i s výrobními špičkami. Pokud výrobní firma plánuje odstávku, ale potřebuje dál zásobovat svého zákazníka, musí si udělat předzásobu, a i v tomto ohledu jsme schopni pomoci. Jsme opravdu flexibilní. Obchodním partnerům nabízíme i časově omezené skladování na dva až tři měsíce nebo skladování pro relativně menší počet palet v řádech nižších stovek kusů.

 

 Investujeme do bezpečnosti

 

Jak řešíte bezpečnost ve vašich skladech? Vyvíjí se bezpečnostní prvky podobným tempem jako celá vaše společnost?

Otázkám bezpečnosti věnujeme maximální pozornost. S naším exkluzivním dodavatelem manipulační techniky (Jungheinrich ČR – pozn. red.) jsme v tuto chvíli ve fázi přípravy projektu na testování systému, který má zabraňovat možným střetům manipulační techniky v regálovém systému, ale i mimo něj. Nepoužíváme klasické retraky, ale „man up“ systémové vozíky, ve kterých obsluha „jezdí“ v kabině a obsluhuje i ta nejvyšší patra regálů. Do regálové uličky, kde se již tento vozík pohybuje, může najet jiný skladník a může dojít ke kolizi s vážnými následky. Této situaci i dalším chceme předcházet, a proto bychom rádi na techniku implementovali vhodný bezpečnostní systém.

 

Jaké další výhody by vám takový systém přinesl? Jeho možnosti se nemusí týkat jen přímo bezpečnosti.

Kromě zmíněné bezpečnosti uvažujeme například o tom, že by mohl nahradit klasickou papírovou formu provozního deníku. Ale nejdůležitější je pro nás bezpečnostní aspekt, tedy zabránění hypotetickým úrazům pracovníků a nárazům techniky, které mohou končit i velkými materiálními škodami.

 

Jak velkou flotilu manipulační techniky využíváte?

Máme sedm systémových vozíků, 12 čelních a okolo 15 ručních paletových vozíků. Celá flotila je na elektrický pohon, loni a letos jsme dokončili veškerou výměnu baterií.

 

Máte nyní olověné, nebo li‑ion baterie?

Jsme stále na olověných. Dodavatel nám nedoporučil, abychom přešli na li‑ion baterie, a to vzhledem k předpokládané životnosti stávajících vozíků, které již mají něco za sebou.

 

Chystá se jejich obměna?

Určitě nás v následujících letech čeká postupná obměna manipulační techniky.

 

Co dalšího plánujete v souvislosti s investicemi do modernizace vybavení v kontextu energetické krize?

Opravdu vážně zvažujeme implementaci fotovoltaické technologie. Plochu, kterou nyní máme k dispozici, bychom rádi využili na maximum tak, aby nám fotovoltaika v ideálním případě pokryla celkovou spotřebu logistického centra.

 

Hovořili jsme o tom, že jste vyřešili nedostatek pracovníků v logistice. Po kliknutí na vaše stránky vidím, že podobně jako jiné společnosti poptáváte řidiče. Co jim vaše společnost může nabídnout?

Myslím, že kromě velmi dobrých mzdových podmínek, náborových příspěvků, slev na tankování a dalších finančních benefitů to jsou i jiné věci. Každý nový řidič je u nás nějakou dobu v zácviku, kdy ho zkušenější kolega provede celým procesem, včetně vyplňování různých dokladů a podobně.

Řidič je u nás opravdu řidič. O veškeré záležitosti spojené s provozem vozidel se starají naši technici. Máme vlastní, autorizované servisní středisko a různorodý vozový park zastoupený vozidly značky Iveco a Scania. Řidičům se snažíme co nejvíc vyjít vstříc. Jsou velice důležitým prvkem fungování celé naší společnosti.

 

Co vás osobně na logistickém oboru nejvíce baví?

Asi nejvíce ta neustálá změna a energie. Logistika se neuvěřitelně za poslední dobu změnila. Baví mě řešit požadavky obchodních partnerů. Máte možnost poznat, jak fungují různé oblasti průmyslu. Víte, co vše je za tím a jaký kus cesty jste ušli vy i vaši obchodní partneři. Co vás v tom procesu potkalo a jak vás to ve finále ovlivnilo. Jsou to reálné věci, věci běžného dne. To je velké zadostiučinění, když člověk vidí například potraviny v regále a ony jsou tam vlastně i naší zásluhou.

 

Zdroj: magazín Logistika / TQM