Podle nového rozsudku Evropského soudního dvora je aktuálně možné požádat o vrácení přeplatku části německého mýta z důvodu neoprávněného zahrnutí nákladů na dopravní policii.
Dopravci, kteří jezdili v letech 2017 až 2020 po německých dálnicích a hradili mýtné poplatky, mohou využít některé z nabízených řešení na zprostředkování navrácení zmiňovaného přeplatku.
V současné době je na trhu výběr z několika řešení. Pro řádné uplatnění nároku je nutné předložit podklady do konce roku 2020 v případě, že dopravce je zastupován advokátní kanceláří. Do 10. – 11. 12. 2020 pak v případě využití některého z hromadných řešení nabízených na trhu.
Více např. na: eClaim