březen 2022: Aktuální reakcí na extrémní růst ceny benzínu a nafty, zaznamenaný od začátku války na Ukrajině, je vládní soubor opatření, tzv. ropný trojlístek, kdy vláda připravuje tři konkrétní návrhy řešení.

Prvním je návrh novely zákona o silniční dani, která by měla zrušit silniční daň u vozidel do 12 tun pro zdaňovací období 2022. Ministr financí vydal rozhodnutí o prominutí platby záloh na silniční daň splatnou v dubnu, červenci, říjnu i prosinci tohoto roku. Zálohy se promíjí automaticky všem poplatníkům silniční daně. Nedochází tím však ještě k prominutí daně samotné.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/prominuti-zaloh-na-dan-silnicni-na-rok

 

Druhým opatřením je novela zákona o ochraně ovzduší – zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do pohonných hmot za cílem zlevnění ceny nafty a benzínu.

 

Třetím opatřením je kontrola marží u distributorů i prodejců pohonných hmot s cílem odhalit možnou snahu o umělé zvyšování cen pohonných hmot.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/cena-pohonnych-hmot-46894