Už 90 let je skupina Raben Group neustále na cestě – vyvíjí se, vždy hledí odvážně do budoucnosti a těší se na nové výzvy. Chce být motorem, který udržuje svět v pohybu, ale činí ho také lepším a zelenějším. Proto na oslavu svého výročí zve všechny, aby se připojili k jedinečné cestě Eco2Way napříč Evropou, a v září spustí hlasovací platformu pro volbu ekologického projektu – vítěz pak získá finanční podporu.

V roce 2021 skupina Raben Group oslavuje své 90. výročí – 90 let zkušeností, inovací a neustálého rozvoje. A ani teď se nehodlá zastavit.

„Během těch 90 let jsme toho díky partnerské a transparentní spolupráci s našimi zákazníky už mnoho dokázali. Na své úspěchy jsme hrdí a jsme také připraveni čelit novým výzvám, třeba klimatickým změnám. Přejeme si, aby i budoucí generace měly přístup ke zdrojům, které teď využíváme my. Proto vás u příležitosti našeho výročí chceme pozvat na ojedinělou cestu Eco2Way napříč Evropou, při níž vás naši zaměstnanci provedou místy, která v důsledku klimatických změn trpí. Doufáme, že nám naši klienti po skončení cesty pomohou vybrat, které z míst podpořit. Abychom si dalších 90 let mohli všichni užívat čisté klima…,“ říká Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group.

Již 90 let na cestě, ruku v ruce s ekologií
Společenská odpovědnost je nedílnou součástí DNA rodinné společnosti založené na hodnotovém systému. Skupina se zasazuje o komplexní přístup k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR) a začleňuje společensky odpovědné aktivity do obchodní strategie organizace. Ekologie hraje ve skupině Raben Group významnou roli. Rok co rok skupina investuje do efektivnějších a ekologičtějších přepravních a skladovacích řešení a vysazuje tisíce stromů, které absorbují tuny CO2.

Proto se také skupina Raben Group rozhodla oslavit své 90. výročí poněkud nezvyklým způsobem a zve své zákazníky a uživatele internetu na cestu Eco2Way napříč Evropou. Tato neobvyklá cesta začíná 1. dubna a potrvá až do konce srpna 2021. Role průvodců se ujmou zaměstnanci jednotlivých společností a ekologičtí nadšenci, kteří zájemcům představí různá místa ohrožena klimatickými změnami a přiblíží jim jejich příběh. Celou cestu můžete sledovat na www.raben90years.com a na sociálních sítích skupiny i všech 13 trzích, kde má Raben Group své zastoupení. Tím však naše oslavy nekončí! U příležitosti svého 90. výročí chce dát skupina Raben Group dárek nám všem a také generacím, které přijdou po nás, a v září spustí online hlasování o třech offsetových iniciativách. Té, která získá nejvíce hlasů, udělí Raben Group grant. Hlasování bude probíhat do konce listopadu, výsledky a vítězný projekt budou vyhlášeny v prosinci.

TZ_Raben oslavuje v Evropě své 90. výročí